Procjenjuje se da će prosječna osoba provesti 5,7 godina svog života samo na društvenim mrežama

TEHNOLOGIJA Forbes BiH 1. jul 2024. 13:27
featured image

1. jul 2024. 13:27

Društvene mreže imaju ogroman značaj u današnjem svijetu. Osim što omogućuju komunikaciju i povezivanje, kao brzo informiranje, one također oblikuju mišljenja i ponašanja. Iako nose određene rizike, kao što su širenje dezinformacija, njihov pozitivan utjecaj na društvo je neosporan. Podaci The Global Statisticsa pokazuju da prosječna osoba dnevno na društvenim mrežama provede oko 145 minuta. Ako navedeno stavimo u kontekst životnog vijeka od 73 godine, to znači da bi provela oko 5,7 godina koristeći društvene mreže.

Ovi podaci naročito dolaze do izražaja povodom Svjetskog dana društenih medija koji se obilježava 30.juna svake godine kako bi se ukazalo na koji način oni mijenjaju svijet.

Prema Forbesu oko 4,9 milijardi ljudi je koristilo društvene medije tokom 2024. godine. Prema istraživanju Grand View Researcha, tržište aplikacija za društvene mreže 2022. procijenjeno je na 49,09 milijardi dolara, i ne očekuje se da će ova brojka biti manja.

Izvještaji Statiste pokazuju da je Facebook sa 2,9 miliona aktivnih korisnika mjesečno, i dalje najkorištenija platforma društvenih medija na svijetu, dok je drugi YouTube sa 2,5 miliona aktivnih korisnika mjesečno.

Podsjećanja radi, prva platforma društvenih medija Sixdegrees pokrenuta je 1997. godine, a kasnije i Friendster, LinkedIn i MySpace. I dok su prvobitno korištene za komunikaciju, tj, povezivanje ljudi, danas su one mjesto debata, trgovine, tržište rada i dr.

Sloboda korištenja društvenih medija, mogla bi se ubuduće, kada je o najmlađima riječ, odvijati uz određena ograničenja.

Danska premijerka, Mete Frederiksen smatra da Evropska unija treba uvesti starosnu granicu od 15 godina za korištenje društvenih mreža, kako bi se mladi bolje zaštitili od štetnog sadržaja i zavisnosti od ekrana.

Ona je zajedno sa poslanicom EU Christel Schaldemose, napisala tekst za danski “Politiken”, u kojem su naglasile da bi trebali postojati efikaksni alati za verifikaciju starosti korisnika.

“Danas možete da napravite profil na većini platformi ako imate samo 13 godina. Ali, sa 13 godina ste i dalje dijete. A vidjeli smo da je rizik za djecu na društvenim mrežama preveliki”, istaknuto je u spomenutom tekstu.