Impresum

Izdavač:

FORBES Bosna i Herceovina izdaje Adria Nevs Sarl na osnovu ugovora o licenci s Forbes IP (HK) Limited, 21/F, 88 Gloucester Road, Vanchai, Hong Kong.

Adria News Sarl,
6, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Luxembourg
VAT: LU26373023

Urednički kolegij

Ralf Manthey
Direktor programa

Carlo Rock
Direktor

Renata Lorenz
Direktorica

Produkcija:
Ika Ferrer Gotić

N1 je vlasništvo kompanije Adria News Sarl, koja je dio grupe kompanija United Media, vodeće medijske grupacije u jugoistočnoj Europi.