AI, VR i budućnost ocjenjivanja u školama

TEHNOLOGIJA Forbes 15. apr 2024. 09:40
featured image

15. apr 2024. 09:40

Može li ocjenjivanje u školama biti zanimljivo učenicima, korisno za prosvjetne radnike i poučno za jačanje sistema?

Da! I to počinje da se dešava upravo sada u učionicama i školskim zgradama u SAD i inostranstvu.

Novo istraživanje o tome kako se zamišlja ocjenjivanje širom svijeta pruža jasne indikacije trenutnih i novih prioriteta u kreiranju evaluacija koje su rigorozne, prilagodljive i korisne za učenje.

To je uzbudljiv trenutak pun novih mogućnosti za efikasnije mjerenje vještina koje su sve traženije od strane poslodavaca i koje su u potpunosti neophodne mladim ljudima da napreduju u globalnoj ekonomiji i društvu koja se brzo mijenja. I dolazi tačno na vrijeme.

Vještine i kompetencije kao što su kreativno razmišljanje, otpornost, komunikacija, saradnja i još mnogo toga sada su od suštinskog značaja za uspjeh u životu i karijeri.

Kreativnost kao važna vještina

Zaista, ovo su neke od najtraženijih vještina u svijetu rada. Novo istraživanje poslodavaca sa Svjetskog ekonomskog foruma pokazalo je da je kreativnost druga najtraženija vještina za radnike, odmah iza analitičkog razmišljanja.

Donedavno su, međutim, ovi kvaliteti i atributi bili čvrsto van domena ocjenjivanja u školama. Sada, korišćenjem novih tehnologija kao što su vještačka inteligencija i virtuelna stvarnost i ponovnim osmišljavanjem načina na koji se vrši procjena, ove toliko željene vještine i kompetencije se bolje razumiju, mjere i zatim podržavaju više nego ikada ranije.

Foto: Shutterstock

Da bi bolje procijenio razvoj međuljudskih vještina kod učenika, Čile proširuje ono što mjere u ocjenjivanju učenika kako bi uključili tri kategorije u ovom domenu – lično, zajednica i građanstvo.

Sprovedena tri puta godišnje, sveobuhvatna dijagnoza i analiza učenja osigurava da nastavnici pomažu učenicima da napreduju i stvore školsko okruženje koje podržava i podstiče rast u ovim oblastima.

Slično tome, u Klivlendu, u Ohaju, škola Hoken je napravila transkript majstorstva da bi procijenila vještine i kompetencije koje su učenici demonstrirali u učionici i van nje, a ne kroz tradicionalne slovne ocjene. Učenici su izloženi iskustvima učenja koja im omogućavaju da pokažu važne sposobnosti kao što su samorefleksija i samostalno učenje.

Više od 370 škola širom svijeta sada je dio konzorcijuma koji koristi Masteri Transkript (Mastery Transcript). Vidimo ne samo promjenu u tome koje vještine se mjere, već i kako se mjere.

Dva školska okruga u Ajovi udružila su se u tome da pilotiraju upotrebu video igrice za obrazovnu procjenu – Kriza u svemiru – za praćenje učeničkih vještina donošenja odluka i zajedničkog rješavanja problema. Učenici igraju dvije uloge, inženjera kontrole misije i/ili operatera astronauta, i rješavaju zagonetke kako bi spriječili sudare asteroida i lansirali satelite.

Učenici se zabavljaju i uče dok prosvjetni radnici u školi dobijaju dragocjene informacije o tome gdje se učenici nalaze u ovim važnim oblastima. Još jedna dinamika koja se pojavljuje je da se ocjenjivanje više usredsrijedi na učenike i nastavnike.

Izuzetno pozitivan razvoj, školski sistemi u Britanskoj Kolumbiji su radili sa ključnim zainteresovanim stranama u obrazovanju, uključujući učenike, roditelje, lokalne poslovne lidere i članove zajednica Prvih nacija kako bi razvili tri ključne kompetencije koje vode obrazovni sistem – razmišljanje, lično i društveno i komunikacija.

Učenici su vođeni kroz samoprocjenu ovih oblasti od strane nastavnika koji im daju priliku tokom školske godine da razmisle o svom napretku i identifikuju oblasti za rast.

U školama okruga Henri u Džordžiji, osnovci sprovode sopstvene formativne procjene koristeći promišljeno osmišljene povratne informacije kako bi razmišljali o tome kako uče i tražili povratne informacije i od vršnjaka i od nastavnika.

Zasnovane na uputstvima koje su razvili nastavnici, ove petlje povratnih informacija pomažu mladim učenicima da daju jedni drugima konstruktivne povratne informacije o svojim vještinama čitanja, da vode diskusije jedni sa drugima nakon procjene kako bi pregledali greške i pomažu im da otkriju nove načine za rješavanje problema.

FILE PHOTO: An AI (Artificial Intelligence) sign is seen at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China July 6, 2023. REUTERS/Aly Song

Virtuelna stvarnost

Virtuelna stvarnost se sada primjenjuje za više procjene i evaluacije napretka u učenju. Šegrti električara u Švajcarskoj, gdje dvije trećine studenata učestvuje u nauci, imaju pristup virtuelnoj platformi za učenje koja pruža zanimljive ocjene njihovih vještina kao dio njihove praktične pripreme za ispit. Inovativni alat za ocjenjivanje razvili su Univerzitet za obrazovanje nastavnika u Cirihu i Univerzitet primijenjenih nauka u Cirihu.

Procjena poboljšana virtuelnom realnošću se koristi na drugim mjestima širom svijeta, kao što su programi za pripremu za medicinske sestre u Hongkongu i virtuelne hemijske laboratorije Univerziteta Sjeverne Karoline.

Tehnologija omogućava i relevantne procjene na zahtjev koje mogu da informišu o naknadnim iskustvima učenja i ojačaju učenikovo savladavanje ključnih koncepata i kompetencija.

Vještačka inteligencija nastavlja da dominira razgovorom u zajednicama koje podučavaju i uče, kako zbog svog očiglednog obećanja, tako i zbog toga što nastavnici i lideri sistema imaju dragocjeno malo smjernica o tome kako da efikasno i odgovorno iskoriste ono što je očigledno transformaciono sredstvo.

Osiguranje etičke i inkluzivne upotrebe generativne AI u ocjenjivanju i šire u učenju je glavno pitanje pred svima, od nastavnika u učionici do lidera sistema.

Takođe postaje jasno šta učenici treba da savladaju da bi se pripremili za poslove u budućnosti sa vještačkom inteligencijom. Pojavljuju se zeleni izdanci obećanja.

U Južnoj Koreji, aplikacija za pametne telefone vođena vještačkom inteligencijom pomaže studentima tako što personalizuje formativne procjene, analizira njihov rad i procjenjuje njihove metode rješavanja problema kako bi dala preporuke za dalje učenje.

Singapurski jezički asistent za engleski jezik štedi vrijeme nastavnicima označavajući osnovna pitanja pravopisa i gramatike i omogućava nastavnicima da se usredsrijede na koncepte višeg nivoa kao što su ubjedljivost i organizacija pisanja.

U Australiji novi okvir za korišćenje generativne vještačke inteligencije pomaže nastavnicima da uspostave jasne smjernice o pravilnoj upotrebi tehnologije od strane učenika – tokom procjene i drugih školskih zadataka – sa naglaskom na unapređenju kritičkog mišljenja i kreativnosti.

Da bi školovanje bilo dinamično, pravično i iskustvo usmjereno na budućnost koje je potrebno mladim ljudima i našem društvu, procjena učenja učenika mora biti na visini zadatka.

U različitom stepenu i na različite načine, školski sistemi daju nove, rigorozne i okrenute budućnosti forme ocjenjivanja. Trajni napredak na ovom frontu, dobro skaliran i repliciran, može biti moćna snaga za napredak u našim učionicama, školama i zajednicama.

Vicky Phillips, saradnica Forbesa

AI, VR, And The Future Of Assessment In Schools