Bankarska elita na IV DDays konferenciji u Banjaluci!

BIZNIS Ika Ferrer Gotić 15. apr 2024. 08:19
featured image

15. apr 2024. 08:19

U Banja Luci će se 17. aprila održati četvrta DDays konferencija pod nazivom “Aktuelne promjene u poslovanju finansijskog sektora – zelenije, digitalnije, odgovornije!” sa fokusom na teme koje oblikuju budućnost bankarskog sektora u BiH.

Konferenciju organizuje BAM Consult, uz podršku institucionalnih pokrovitelja Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH AMFI.

Primjena Zakona o elektronskom novcu u Republici Srpskoj i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini biće u fokusu ovogodišnjeg DDaysa.

Srđan Amidžić ministar finansija i trezora BiH

Jedno od predavanja, kao i jedan panel biće posvećeni izazovima koji stoje na putu digitalizacije banaka i mikrokreditnih organizacija, sa posebnim osvrtom na mogućnosti uticanja na klijente u pravcu bržeg prihvatanja fintech alata koje im nude naše finansijske institucije.

Domaći i inostrani predavači će predstaviti i aktuelno stanje u oblasti primjene ESG kriterijuma, kako u EU, tako i u Bosni i Hercegovini.

Među predavačima na konferenciji naćiće se i ugledni stručnjaci iz oblasti finansija, a među njima su i Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u

Savjetu ministara BiH, kao i Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Srđan Amidžić ministar finansija i trezora BiH, u najkraćem objašnjava suštinu novog Zakona:

“Ovim Zakonom banke, mikrokreditne organizacije, institucije elektronskog novca i svi fizički i pravni subjekti koji učestvuju u bilo kojoj vrsti finansijskih transakcija, unaprijediće sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, doprinijeti efikasnijem upravljanju u bankarskom sektoru i identifikaciji stvarnih vlasnika gdje se jača transparentnost stvarnog vlasnika”, ističe Amidžić.

Srđan Šuput Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Zakon o elektronskom novcu, kojim se stvaraju uslovi za razvoj domaćeg tržišta elektronskog novca, te postavljaju osnove za korišćenje digitalnog oblika novca, usvojen je krajem prošle godine.

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput kaže da je Agencija kroz Zakon o elektronskom novcu prepoznata kao institucija koja će vršiti izdavanje dozvola onima koji namjeravaju da izdaju elektronski novac.

Agencija će, takođe, vršiti nadzor nad onima koji elektronski novac izdaju“, kaže Šuput.

Kako je naveo Šuput , Zakon o elektronskom novcu stupa na snagu polovinom 2024. godine, a nakon toga Agencija ima rok od šest mjeseci da donese podzakonske akte, tako da, za sada, Agencija nije izdala nijednu dozvolu.

Ko sve može da bude izdavalac elektronskog novca, šta sve treba da ispuni i kakve procedure da prođe će biti neke od tema kojima će se baviti četvrti Ddays.

Rade Šegrt, direktor BAM Consulta, kaže da je izuzetno zadovoljan programom ovogodišnjeg Ddays-a, a da je u pravu potvrđuje i veliki interes za učešće na ovogodišnjoj konferenciji. On je još dodao da ga posebno raduje struktura prijavljenih učesnika jer je među njima veliki broj top menadžera iz razlitih dijelova finansijskog sektora Bosne i Hercegovine.