Istraživanje EIB: Banke u regionu profitabilnije od svojih „mama“

EKONOMIJA Forbes 27. jun 2024. 13:54
featured image

27. jun 2024. 13:54

Prema najnovijem Istraživanju bankarskog kreditiranja u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope Evropske investicione banke (EIB) pored oporavka investicija preduzeća nakon perioda sporog rasta, banke očekuju i povećanu tražnju za kreditima svih kategorija. Najveći rast se očekuje kod hipotekarnih zajmova.

Očekuje se da će se pooštravanje na strani ponude kredita, koje traje od 2022. godine usljed sukoba u Ukrajini, inflacije i viših kamatnih stopa, uskoro okončati uz znatna poboljšanja u svim segmentima.

Kreditni kvalitet u regionu, takođe, bilježi poboljšanje. Nakon pada u 2023. godini, projekcije za 2024. ukazuju da će udjeli problematičnih kredita u različitim zemljama CIJIE nastaviti da se smanjuju.

„Pozitivni izgledi koje pokazuje Istraživanje bankarskog kreditiranja ohrabrujući su znak za privredni razvoj regiona”, rekao je potpredsjednik EIB Kirijakos Kakuris. „Jačanjem bankarskog sektora očekujemo dalji napredak u ekonomskom približavanju regiona i rast investicija, otvaranje novih radnih mjesta, kao i bolji životni standard širom centralne, istočne i jugoistočne Evrope.”

Banke kažu da se njihova profitabilnost u regionu CIJIE poboljšala u odnosu na nivo grupacije, pri čemu su predstavništva u regionu u prosjeku profitabilnija od svojih matičnih banaka.

Na pitanje o svojim dugoročnim strategijama, 58% prekograničnih bankarskih grupacije ukazuje na spremnost da selektivno proširi ili održi isti obim poslovanja u regionu. To je vidno poboljšanje u poređenju sa prethodna tri ciklusa anketiranja, gdje je taj procenat iznosio 50%, 45% odnosno 30%.

„Istraživanje bankarskog kreditiranja otkriva jačanje bankarskog sektora i zdrava očekivanja u pogledu kreditnog rasta u regionu”, rekla je direktorka ekonomske službe EIB Debora Revoltela. „Nakon izazovnog perioda banke su sve optimističnije u pogledu ekonomskih projekcija i svojih poslovnih perspektiva. Međutim, finansiranje u regionu gotovo se isključivo oslanja na banke, dok strukturne transformacije i inovacije iziskuju veću diversifikaciju izvora finansiranja, kao i razvijenija i integrisanija tržišta kapitala u EU.”

Istraživanje EIB pruža detaljnu analizu dinamike kredita i dešavanja u bankarskom sektoru u 12 zemalja u regionu. Obuhvatajući 70 domaćih banaka i lokalnih predstavništava stranih banaka, kao i 12 međunarodnih bankarskih grupa.