Dominacija stranih banaka na bh tržištu – FORBES BiH donosi pregled banaka koje posluju u državi

NOVAC
12. dec 2023. 14:25
featured image

12. dec 2023. 14:25

Bankarski sektor Bosne i Hercegovine, koji je nedavno zabilježio značajan rast depozita, odražava povjerenje i stabilnost, navodi se iz Centralne banke BiH nakon objave izvještaja o depozitima krajem oktobra 2023. godine. Na kraju septembra 2023. godine, ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka dostigli su 15,57 milijardi KM, što je porast od 9,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Značajan dio ovih depozita, čak 51%, predstavlja ključnu osnovu za finansiranje i funkcionisanje banaka u BiH.

Ovaj rast depozita, posebno uočljiv od februara 2023. godine, smatra se pouzdanim znakom povjerenja u bankarski sektor, nakon perioda nesigurnosti uzrokovanog pandemijom i geopolitičkom nestabilnošću. Različiti oblici depozita, uključujući oročene i štedne, kao i transakcijske račune, pokazuju različite trendove. Oročeni i štedni depoziti bilježe pad, dok depoziti po viđenju i transakcijski računi rastu, sugerirajući sklonost stanovništva ka likvidnijim oblicima štednje.

Banke su prepoznale ovaj trend i reagirale povećanjem kamatnih stopa na oročenu štednju, nudeći razne pogodnosti kako bi privukle klijente. Promjene u valutnoj strukturi depozita također su zapažene, s dominantnim učešćem depozita u domaćoj valuti i eurima.

Profitabilnost bankarskog sektora u BiH nije izostala. Tokom prvih devet mjeseci ove godine, banke u Federaciji BiH i Republici Srpskoj zabilježile su ukupan profit od 580 miliona KM, prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo. 

U Federaciji BiH, banke su ostvarile dobit od 432,7 miliona KM, s ukupnim prihodom od 1,09 milijardi KM, dok su depoziti u bankama dostigli 23,6 milijardi KM. U RSu, neto dobit banaka iznosila je 147 miliona KM, s depozitima pravnih lica od 3,1 milijardu KM i fizičkih lica od 4,4 milijarde KM. 

FORBES BiH donosi uvid u neke od najznačajnijih banaka u BiH sa njihovim kratkim historijatom i vlasničkom strukturom.

UniCredit Bank

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

UniCredit Bank je međunarodna grupacija sa sjedištem u Italiji. Osnovana je 1998. godine. Ima “tradicionalan” sistem upravljanja i kontrole, koji omogućava jasne odgovornosti i učinkovitu razmjenu mišljenja između dioničara i uprave u vezi s ključnim odlukama o upravljanju.

Andrea Orcel je izvršni direktor UniCredit Grupe i šef Italije, predsjednik UniCredit fondacije, započeo započeo karijeru 1987. godine u Midland Montagu, a zatim je radio u Goldman Sachs, The Boston Consulting Group, i Merrill Lynch (kasnije Bank of America), na raznim vodećim pozicijama. Od 2012. godine radi u UBS-u, a 2021. je postao glavni izvršni direktor UniCredita, a 2022. i šef za Italiju te predsjednik UniCredit Foundationa.

Banka posjeduje dvije subsidijarne institucije u Bosni i Hercegovini, jednu u Mostaru i drugu u Banja Luci.

Vlasnička struktura

UniCredit je javna kompanija sa slobodnim flotom koja iznosi 100% izdatih dionica, bez kontrolnih akcionara ili akcionarskih sporazuma. Glavni akcionari (podaci iz 2023. godine) su:

BlackRock Group 6,439%

Allianz SE Group 3,901%

Raifeissen Bank

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Raiffeisen Bank International (RBI) smatra Austriju svojim domaćim tržištem gdje je vodeća komercijalna i investicijska banka, ali također djeluje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE), gdje ima subsidijarne banke na 12 tržišta. Osim banaka, RBI grupacija uključuje i druge pružatelje finansijskih usluga, kao što su leasing, upravljanje imovinom, te spajanja i akvizicije. Dionice RBI-a su kotirane na Bečkoj berzi, a oko 60,6% dionica posjeduju austrijske regionalne Raiffeisen banke, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju.

Rainer Schnabl je predsjednik Uprave Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina. Rođen 1972. godine, obrazovan na Ekonomskom univerzitetu u Beču, ima bogato radno iskustvo koje uključuje upravljačke pozicije unutar Raiffeisen grupacije, kao i u oblasti upravljanja kapitalom i investicijskog bankarstva.

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Raiffeisen banke varira u zavisnosti od lokacije. Na primjer, Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina je u 100% vlasništvu Raiffeisen SEE Region Holding GmbH​​.

Na globalnom nivou, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ima različitu vlasničku strukturu. Glavni akcionari su regionalne Raiffeisen banke, s najvećim udjelom Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (24,46%), Raiffeisen Landesbank Steiermark (9,95%), i Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (9,51%). Ukupno, ove regionalne banke čine 60,63% vlasničkog udjela u RBI​​.

Vlasnička struktura Raiffeisen banke varira značajno u zavisnosti od geografske lokacije i specifične pravne entitete unutar Raiffeisen grupe.

Bosna Bank International

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI banka), osnovana 2000. godine, prva je banka u Bosni i Hercegovini koja posluje u skladu sa islamskim finansijskim principima. Fokusirana na organski rast, banka je usmjerena na pružanje finansijskih usluga na pravičan, etički i društveno odgovoran način, te kontinuirano prilagođava svoj poslovni model kako bi stvorila održive vrijednosti za sve interesne skupine. BBI banka se odlikuje značajnim vlasničkim udjelima prestižnih institucija kao što su Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank i Abu Dhabi Islamic Bank, a zadržala je visoku kreditnu ocjenu AAA od vodećih svjetskih rejting agencija.

Aktiva BBI banke značajno je narasla od 2006. godine, kada je iznosila 144 miliona KM, na 1,49 milijardi KM do kraja 2021. godine. U 2022. godini, banka je zabilježila impresivan rast poslovnog rezultata od 356% u odnosu na prethodnu godinu, što odražava njenu sposobnost za snažan organski rast i izgradnju jedinstvene korporativne kulture i sistema vrijednosti.

Predsjednik Uprave BBI banke je Alek Bakalović. On je imenovan za predsjednika Uprave BBI u aprilu prošle godine.

Vlasnička struktura

Bosna Bank International se sastoji od nekoliko ključnih akcionara:

Islamska razvojna banka (IsDB) sa sjedištem u Džedi, Kraljevina Saudijska Arabija, je najveći akcionar sa 45,46% dioničarskog kapitala​​.

Dubai Islamic Bank, sa sjedištem u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, posjeduje 27,27% dionica BBI​​.

Abu Dhabi Islamic Bank, također sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, drži 27,27% dioničarskog kapitala u BBI​​.

Ovi glavni akcionari čine značajan dio vlasničke strukture Bosna Bank International, koja je jedna od vodećih banka u Bosni i Hercegovini.

ASA Bank

Foto: Forbes BiH/Faruk Zametica

ASA Banka, poznata domaća bankarska institucija, nastala je spajanjem Moja Banka DD Sarajevo i Investiciono-komercijalne banke DD Zenica. Ova posljednja, osnovana 1957. godine, prošla je kroz nekoliko transformacija, mijenjajući nazive od Komunalne banke Zenica do PBS Osnovne banke Zenica, te je 1990. godine dobila naziv Investiciono-komercijalna banka DD Zenica.

Značajan korak u razvoju ASA Banke bio je 2021. godine, kada je izvršila akviziciju Vakufske banke. Ovaj potez učvrstio je njen položaj kao najveće domaće banke s preko jedne milijarde aktive, široke mreže poslovnica, klijenata i partnera širom FBiH. Posljednjom akvizicijom Sberbank BH, ASA Banka se pozicionirala kao jedna od vodećih banaka na tržištu.

ASA Banka, kroz svoju misiju i viziju, naglašava pripadnost jakom poslovnom sistemu i posvećenost razvoju privrede i bh. društva. Snažna prodajna mreža, inovativnost i jedinstven pristup omogućuju banci brzo i efikasno rješavanje klijentskih zahtjeva, te izgradnju dugoročnih partnerstava. Kombinacija 60-godišnje bankarske tradicije i modernog poslovanja čini ASA Banku ključnim igračem u izgradnji snažnog i stabilnog bankarskog tržišta.

Addiko Bank

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Addiko Bank je austrijska bankovna grupa koja pruža usluge u jugoistočnoj Evropi, uključujući Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Nastala je iz Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, koja je u Bosni i Hercegovini prisutna od 2001. godine, preuzimanjem Auro banke u Mostaru i Kristal banke u Banja Luci.

Banka je prošla kroz razne faze, uključujući nacionalizaciju 2009. godine i sanaciju 2014. godine, kada je prodana Advent Internationalu (80%) i Evropskoj banci za obnovu i razvoj (20%). Naziv banke promijenjen je u Addiko Bank 7. jula 2016, čime je okončana era pod nazivom “Hypo Alpe-Adria-Bank”.

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Addiko Banke je prilično raznolika i uključuje nekoliko ključnih akcionara:

AI Lake Luksemburg je smanjio svoj vlasnički udio na 18,75%, nakon prodaje ukupno 1.550.223 dionica, što je predstavljalo 7,95% temeljnog kapitala banke

Austrijsko društvo “Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH” je steklo 4,10% dionica

DDM INVEST III AG, dio švedskog upravitelja za ugroženu imovinu DDM Group, kupio je 9,9% dionica Addiko Bank AG, s opcijom za dodatnih 10,10%

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je zamijenila svoj indirektni udio putem društva AI Lake za direktni udio od 8,4%

Wellington Management Group LLP, američki investicioni fond, ima najveći udio među investicionim fondovima, posjedujući 7,18%

Švedski SEB Investment Management AB posjeduje 4,05% dionica

Osim ovih, ostatak dionica je u vlasništvu manjinskih dioničara​​.

Sparkasse Bank

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Sparkasse Bank dd BiH je dio austrijske finansijske institucije Steiermärkische Sparkasse, najveće regionalne banke na jugu Austrije sa 200 godina tradicije. Kao članica Erste Bank und Sparkassen grupacije, banka se fokusira na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi, nudeći široku paletu finansijskih proizvoda i usluga. Cilj Sparkasse Bank dd BiH je razvoj u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti, s naglaskom na efikasnost i gradnju povjerenja klijenata.

Amir Softić je predsjednik Uprave Sparkasse Bank dd BiH, odgovoran za više ključnih sektora u banci, uključujući računovodstvo, ljudske resurse, regulatornu usklađenost, marketing i kvalitet usluge, te poslovanje sa stanovništvom i malim preduzećima.

Vlasnička struktura

Većinski vlasnik Sparkasse Bank je Steiermärkische Sparkasse​.

Vlasništvo:

73% dioničarsko društvo Steiermärkische Verwaltungssparkasse

25% Erste banka

2% zaposleni

Union Banka

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Union Banka d.d. Sarajevo, sa korijenima koji datiraju od 1955. godine, danas posluje kao jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu u BiH. Nakon što je pretrpjela neprocjenjivu štetu u ratnom periodu, Banka je pokrenula značajne promjene u 2012. godini, uključujući modernizaciju poslovanja, renovaciju poslovnih jedinica i uspostavu nove poslovne zgrade. Sve ove aktivnosti doprinijele su jačanju korporativnog identiteta.  

Predsjednik Uprave, Vedran Hadžiahmetović, vodi banku sa vizijom dugoročnog razvoja, pružajući kvalitetne usluge koje odgovaraju potrebama klijenata.

Vlasnička struktura

Federalno ministarstvo finansija je glavni dioničar s udjelom od 97,05%, uz ostale manje dioničare.

Ziraat Banka  

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

ZiraatBank BH d.d. je osnovana 1996. godine kao prva banka u Bosni i Hercegovini sa inostranim kapitalom i počela je s radom u martu 1997. u Sarajevu. Ona je podružnica Turske državne Ziraat Bankasi A.S., nudeći sveobuhvatne bankarske usluge uključujući platni promet, kreditiranje, i e-bankarstvo.  

Ziraat Bankasi ima bogatu historiju koja seže do 19. stoljeća, a danas obuhvata široku mrežu poslovnica i filijala, ističući se kao ključna finansijska institucija u Turskoj i šire. Predsjednik Uprave ZiraatBank BH je Bülent SUER.

Vlasnička struktura

Ziraat Bank je u potpunom vlasništvu Turkey Wealth Fund​​. Ovo vlasništvo se odnosi na cjelokupnu bankarsku grupu, uključujući sve njene filijale i povezane kompanije. Turkey Wealth Fund je suvereni investicioni fond Turske, osnovan s ciljem upravljanja državnim aktivama u različitim sektorima, uključujući i bankarstvo.

Intesa Sanpaolo

Foto: FORBES BiH/Faruk Zametica

Intesa Sanpaolo S.p.A. je italijanska međunarodna bankarska grupa. To je najveća banka u Italiji po ukupnoj aktivi i 27. po veličini u svijetu. Osnovana je spajanjem Banca Intesa i Sanpaolo IMI 2007. godine, ali ima korporativni identitet koji seže do svog prvog osnivanja kao Istituto Bancario San Paolo di Torino 1583. godine.

U 2020. godini, banka je opsluživala približno 14,6 miliona klijenata u Italiji i 7,2 miliona klijenata u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, Ukrajini i Egiptu kroz nekoliko podružnica kao što su Bank of Alexandria, CIB Banka i VÚB Banka.

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina ima dugu historiju koja seže do 1972. godine, kada je osnovana kao interna banka Udružene poljoprivrede, prehrambene industrije i prometa UPI. Od 1990. godine, banka je postala samostalna finansijska institucija, a tokom rata u BiH uspjela je održati svoje poslovanje. Nakon privatizacije 2000. godine, banka je usvojila modernu poslovnu strategiju i proširila svoju mrežu klijenata.

Ključna promjena u razvoju banke dogodila se 2005. godine sa akvizicijom od strane Banca Intesa iz Italije, koja je postala njen većinski vlasnik. Nakon pripajanja, Grupa Intesa Sanpaolo postala je vlasnik 77,17% redovnih dionica, a do 2011. godine povećala je svoje vlasništvo na 94,92% ukupnog broja dionica banke.

Vlasnička struktura

Danas, Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina je u većinskom vlasništvu Intesa Sanpaolo Holding International S.A., koji je dio Intesa Sanpaolo S.p.A. iz Milana, jedne od vodećih evropskih bankarskih grupacija. Grupa Intesa Sanpaolo ima prisustvo u preko 40 zemalja širom svijeta.

Vlasnička struktura Intesa Sanpaolo uključuje nekoliko značajnih dioničara koji drže više od 3% običnih dionica:

– BlackRock: 5.005%

– Fondazione Cariplo: 5.063%

– Compagnia di San Paolo: 9.888%

Ostali značajni dioničari grupe često su bivši vlasnici (zaklade) štedionica koje su pripojene Intesi i Sanpaolo IMI kroz zamjenu dionica. Na primjer, Fondazione Carisap (Ascoli) je do 31. decembra 2013. držala 0.3537% dionica, Fondazione Carisbo (Bologna) 2.023%, Fondazione Cariparma (Parma, sada dio Crédit Agricole Grupe) 0.67%, Fondazione Carispezia (La Spezia, također dio Crédit Agricole Grupe) 0.25%, a Fondazione di Venezia (Venecija) 0.33215%.