ETF-ovi vs. dionice: Prednosti i nedostaci individualnih dionica u odnosu na fondove

BIZNIS Forbes BiH 31. maj 2024. 12:19
featured image

31. maj 2024. 12:19

Kada je u pitanju investiranje, većina ljudi ima isti cilj – ostvariti atraktivan povrat na uloženi kapital. Bilo da se radi o kratkoročnim ili dugoročnim investicijama, svaki ulagač želi vidjeti kako njegov novac raste i generira bogatstvo. U današnje vrijeme, postoji mnogo različitih alata i strategija za investiranje, a dvije najčešće opcije su dionice i ETF-ovi.

Šta su dionice?

Dionice predstavljaju vlasnički udio u javno trgovanom preduzeću. Kupovinom dionica, investitor postaje suvlasnik kompanije i stiče određena prava, poput prava na dividendu i prava glasa na skupštinama dioničara. Vrijednost dionica zavisi od uspješnosti poslovanja kompanije, kao i od općeg stanja na tržištu.

Dionice se razlikuju po svojim karakteristikama, uključujući vlasništvo, dividende, rizike i povrate, klase, tržišnu kapitalizaciju, sektor i industriju. Osim toga, dionice mogu imati različite razine volatilnosti cijena (neke imaju značajne oscilacije cijena u odnosu na druge) i likvidnosti (neke se mogu lakše kupiti ili prodati u odnosu na druge).

Šta su ETF-ovi?

ETF, skraćeno od “exchange-traded fund”, predstavlja jedinstveni investicijski instrument sa distinktivnim karakteristikama. ETF-ovi se trguju na berzama i omogućavaju investitorima da steknu udjele kroz oporezive brokerske račune ili mirovinske fondove. Ove investicijske opcije su stekle popularnost među novim investitorima zbog svoje široke dostupnosti.

U suštini, ETF se može usporediti sa dobro diversificiranim portfeljem ulaganja. Na primjer, ETF može sadržavati mješavinu visoko vrijednih dionica, municipalnih obveznica i izloženost plemenitim metalima. Kupovinom udjela u ETF-u, investitori stječu djelomično vlasništvo nad tim temeljnim ulaganjima, na osnovu specifičnog sastava fonda.

Ključne razlike između dionica i ETF-ova

Glavna razlika između dionica i ETF-ova je u tome što dionice predstavljaju vlasnički udio u jednoj kompaniji, dok ETF-ovi predstavljaju skup različitih vrijednosnih papira, poput dionica i obveznica. Jedan ETF može sadržavati desetine ili stotine različitih dionica ili obveznica.

Budući da su ETF-ovi više diversificirani, oni imaju tendenciju nižeg nivoa rizika od pojedinačnih dionica. Slično kao i dionice, ETF-ovi se mogu kupiti i trgovati u bilo kojem trenutku, a također se oporezuju po stopama kratkoročnih ili dugoročnih kapitalnih dobitaka.

Imovinom unutar ETF-a upravlja fond menadžer koji kupuje i grupira vrijednosne papire. Udjeli samog fonda, odnosno ETF-a, se zatim kupuju i prodaju od strane investitora na berzi, poput New York Stock Exchange.

Pixaby

Prednosti i nedostaci dionica

Prednosti:

  1. Prinosi mogu biti veći od ETF-ova: Iako su dionice generalno rizičnije ulaganje, prinosi mogu biti veći, posebno ako kompanija brzo raste.
  2. Opcije trgovanja bez provizije: Postoji mnogo opcija koje omogućavaju trgovanje dionicama bez dodatnih troškova.

Nedostaci:

  1. Rizičnije ulaganje: Investiranje u dionice se smatra rizičnijim od ulaganja u diversificirani fond, jer je kapital vezan za sudbinu jedne kompanije. Kod ETF-ova, posebno indeksiranih ETF-ova koji sadrže dionice desetina ili stotina kompanija, postoji veća raznolikost koja pomaže ublažavanju rizika.
  2. Više truda: Odabir dobitnih dionica zahtijeva više truda u istraživanju i praćenju kontinuiranog poslovanja.

Prednosti i nedostaci ETF-ova

Prednosti:

  1. Veća diversifikacija: Sa ETF-ovima, možete kupiti jedan fond i dobiti pristup dionicama više kompanija.
  2. Smanjen rizik: Budući da ulažete u različitu imovinu, ETF-ovi mogu smanjiti rizik jer ne stavljate sva jaja u jednu košaru.
  3. Jednostavno kao i trgovanje dionicama: Kupovina udjela u ETF-ovima je jednako jednostavna kao i kupovina dionica, a možete to učiniti iz svog oporezivog brokerskog računa ili mirovinskog računa.

Nedostaci:

  1. Manja kontrola nad onim u što ulažete: Budući da su ETF-ovi unaprijed odabrani investicijski fondovi, ne možete birati u koje specifične dionice ili obveznice ulažete.
  2. Mogu podbaciti u odnosu na dionice: Čak i u dobroj godini, ETF zasnovan na košarici dionica može podbaciti u odnosu na pojedinačno ulaganje u dionice koje nadmašuju tržište.
  3. Naknade za upravljanje: Čak i indeksirani ETF-ovi imaju naknade za upravljanje, a naknade za aktivno trgovane ETF-ove mogu biti prilično visoke. Naknada za upravljanje oduzima novac od vašeg ukupnog povrata.

Kada odabrati dionice, a kada ETF-ove?

Praćenje dionica i analiza tržišta zahtijeva puno vremena i truda. Trebat ćete biti u toku s vijestima s tržišta, ažuriranjima kompanija i zaista proširiti svoje znanje o odabiru dionica općenito.

S druge strane, ulaganje u ETF-ove je bolji izbor ako želite diversificirati svoja ulaganja kako biste smanjili rizik. Možda niste zainteresirani za proučavanje kvartalnih izvještaja kompanija i biltena o ulaganjima, te biste radije da netko drugi odabere i upravlja vašim ulaganjima.

ETF-ovi i dalje ostvaruju dobre rezultate i mogu čak nadmašiti dionice i aktivne investitore uz vrlo malo napora s vaše strane. Ipak, trebali biste biti spremni istražiti različite opcije ETF-ova.

Kada se radi o dionicama i ETF-ovima, jedno nije bolje od drugog. Oba su solidni načini ulaganja vašeg novca, ovisno o vašem interesu i ciljevima. Zapravo, možete ulagati u oboje kako biste dodatno diversificirali svoj portfolio.

Poznavanje funkcioniranja dionica i ETF-ova, kao i ključnih razlika između njih, može vam pomoći da donesete mudru odluku za svoju investicijsku strategiju. Bez obzira odlučite li se za dionice, ETF-ove ili kombinaciju, savjetujte se s financijskim savjetnikom koji će vam pomoći ne samo u odabiru ulaganja, već i u upravljanju vašom poreznom izloženošću te dugoročnom strategijom i ciljevima.