Najskuplji stan prodat prošle godine u BiH nalazi se u Sarajevu, cijena je vrtoglavih 914.600 KM, pokazuju zvanični podaci

featured image

18. jun 2024. 12:17

Potražnja za nekretninama u Bosni i Hercegovini sve je veća, a tržište bilježi značajan porast aktivnosti i cijena. Ovaj trend kulminirao je u 2023. godini prodajom najskupljeg stana u BiH, smještenog u Sarajevu.

Prema izvještaju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2023. godini zabilježena je na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 914.600 KM. Korisna površina stana je 170 kvadratih metara.

Analiza je vršena na osnovu registrovanih ugovora za 2023. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2023. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registrovan u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine na području Federacije BiH iznosi 23.659, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 1.753.051.731 KM. Od tog broja, 22.780 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 1.626.910.837 KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 879 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 126.140.895 KM odnosi na prve prodaje.

Foro: REUTERS/Dado Ruvic

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosila je 2.280 KM po metru kvadratnom. Najveći obim prometa stanova u 2023. godini registriran je u Novom Sarajevu, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli, Centru Sarajevo, Mostaru, Zenici i Ilidži. U Federaciji BiH prosječna cijena stana 2023. godine bila je veća za 13 posto u odnosu na 2022. godinu.

Kada je o kućama riječ, najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području Općine Centar Sarajevo i njena ukupna cijena je iznosila 1.750.000 KM sa korisnom površinom od 333 metra kvadratna i ukupnom površinom parcele 2.030 metra kvadratna.

U entitetu RS, cijena najskupljeg prodatog stana u 2023.godini, površine 172 metra kvadratna iznosila je 603.577 KM, i nalazi se u Banjoj Luci. U Banjoj Luci je i najskuplja prodata kuća u iznosu od 725.000 KM, i površinom 225 metara kvadratnih.