Iako su u naponu radne snage: Od ukupnog broja nezaposlenih osoba u BiH 68,3 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina

EKONOMIJA Forbes BiH 18. jun 2024. 09:13
featured image

18. jun 2024. 09:13

Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosila je  u prvom kvartalu ove godine  13,5 posto. U periodu od januara do marta radnu snagu BiH činilo je 1,393 miliona osoba od čega je 1,205 miliona (86,6 posto) zaposlenih i 187 hiljada (13,4 posto) nezaposlenih osoba.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,3 posto, dok se broj nezaposlenih osoba povećao za 5,9 posto. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini  u prvom kvartalu iznosio je 1,483 miliona i povećao se za 0,2 posto u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju podaci iz istraživanja Agencije za statistiku BiH.

U prvom kvartalu ove  godine, stopa aktivnosti je bila 48,4 posto, stopa zaposlenosti 41,9 posto, a  stopa neaktivnosti 51,6 posto.

Struktura zaposlenih osoba

U tom periodu, od ukupne radne snage 66,4 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,3 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 5,8 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina, piše Fena.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 68,3 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, 19,4 posto starosnoj grupi od 50 do 64, 11,8 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,6 posto ima 65 i više godina.

Foto: REUTERS/Eddie Keogh

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 60,3 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 32,8 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 6,8 posto.

Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini se provodi kontinuirano prema novoj, redizajniranoj metodologiji usklađenoj sa novom Regulativom Evropskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. Anketa je provedena na uzorku koji je u prvom kvartalu ove godine obuhvatio 10.727 domaćinstava.

Podaci u EU i eurozoni

Ukoliko izađemo iz domaćih okvira i uđemo u zemlje Evropske unije i eurozonu, statistički podaci pokazuju da je u martu u Evropskoj uniji bilo nezaposleno 13,258 miliona ljudi, od čega 11.087 miliona u eurozoni.

Kako je objavio Eurostat, nezaposlenost u eurozoni u martu je i dalje bila na historijskom minimumu od 6,5 posto, isto kao u prethodna četiri mjeseca. U poređenju sa februarom, nezaposlenost je pala za 74.000 u Evropskoj uniji i za 94.000 u eurozoni.

Kada je o mladima riječ, stopa nezaposlenosti mladih do 25 godina u trećem mjesecu ove godine iznosila je 14,6 posto u Evropskoj uniji i 14,1 posto u eurozoni.