Liječenje je uspješnije kada je doktor žena, pokazuju rezultati studije

LIFESTYLE Forbes 23. apr 2024. 12:16
featured image

23. apr 2024. 12:16

Pacijentima koje liječe žene doktori bolje je nego pacijentima koje liječe muški doktori, pokazuju podaci novog istraživanja objavljenog u ponedjeljak, uprkos problemima sa zastupljenošću žena u oblasti istraživanja i među ljekarima.

Pacijenti koje liječe ženski ljekari u SAD-u imali su niže stope smrtnosti i niže stope ponovnog prijema u poređenju sa pacijentima koje su liječili muškarci, prema istraživanju koje je prošlo kroz recenziju struke, objavljeno u časopisu Annals of Internal Medicine.

Ovi nalazi dolaze nakon što su istraživači sa Univerziteta u Tokiju u Japanu analizirali podatke iz medicinskih kartona više od 700.000 pacijenata osiguranja Medicare, starijih od 65 godina, koji su bili hospitalizirani i liječeni između 2016. i 2019. godine kako bi procijenili razlike između pacijenata koji su imali muške i ženske ljekare.

Razlika posebno velika i klinički značajna za ženske pacijente

Gotovo trećinu od oko 460.000 ženskih i 320.000 muških pacijenata uključenih u studiju liječile su žene, rekli su istraživači, i nije bilo značajnih razlika između grupa kada je riječ o ključnim metrikama za procjenu bolničke njege, uključujući dužinu boravka, troškove, vjerovatnoću otpusta kući i udio vremena proveden pod intenzivnim ispitivanjem.

Iako su i muški i ženski pacijenti liječeni od ženskih ljekara prošli bolje od onih liječenih od muških u pogledu nižih stopa smrtnosti i ponovnog prijema, istraživači su utvrdili da je razlika posebno velika i klinički značajna za ženske pacijente, koji su nedovoljno zastupljeni u medicinskim istraživanjima i mnogo su više izloženi pogrešnim dijagnozama i medicinskim greškama tokom liječenja od muškaraca.

Istraživači su naveli da iza oštre razlike u ishodima za ženske pacijente kada ih liječe ženski ljekari može biti više razloga, kao što je mogućnost da muški ljekari potcjenjuju ozbiljnosti bolesti kod svojih ženskih pacijenata i vjerovatno bolje vještine komunikacije i pristup usmjeren na pacijenta kod ženskih ljekara kada se bave ženskim pacijentima.

To što ih liječi žena takođe može pomoći u ublažavanju stida, nelagodnosti i društvenih i kulturnih tabua koji mogu nastati kod ženskih pacijenata tokom osjetljivih pregleda, rekli su istraživači.

Foto: Envato elements/shotprime

Ženski ljekari češće slušaju svoje pacijente

Činjenica da pacijenti koje liječe žene prolaze bolje od onih koje liječe muški ljekari više puta je potvrđena istraživanjima širom svijeta. Naprimjer, studije istraživača iz Švedske i Kanade objavljene prošle godine pokazale su da su ljudi koje su operisali ženski hirurzi imali bolje rezultate i manje problema tokom oporavka nego kada su operisali muški hirurzi. U SAD-u, istraživanja su pokazala da su žene koje imaju srčani udar imale veće šanse da prežive ako ih liječi ženski ljekar. Isto važi i za starije pacijente u bolnici.

Iako su studije obično opservacione i ne mogu odrediti uzročno-posljedičnu vezu, istraživanja su pokazala da ženski ljekari češće slušaju svoje pacijente, provode više vremena s njima i vjerovatnije se pridržavaju smjernica i sarađuju sa specijalistima. Iako bi pacijenti mogli bolje proći pod ženskim kliničarima, žene ljekari se suočavaju s raznim problemima koji ometaju njihovu sposobnost da uđu i ostanu u oblasti. Ženski ljekari obično su manje plaćeni od svojih muških kolega, suočavaju se sa sistemskom diskriminacijom i bore se sa većim stopama sagorijevanja u nastojanju da upravljaju surovim medicinskim rasporedima s drugim obavezama.

Iako su decenijama obećavali da će riješiti sistemsku pristrasnost protiv žena u zdravstvu, medicinska istraživanja i dalje svjesno i dosljedno zanemaruju žene, a žene su i dalje nedovoljno zastupljene u kliničkim ispitivanjima. Predrasude pokrivaju cjelokupnu medicinsku istraživačku oblast, čak i do laboratorijskog nivoa, sa životinjama poput miševa i pacova koji su gotovo isključivo muški.

Robert Hart, novinar Forbes