Kako su Danci uspjeli da se odupru skidanju kacige tokom vožnje bicikla

LIFESTYLE Forbes 31. jan 2024. 12:04
featured image

31. jan 2024. 12:04

Kod većine biciklista koji nastradaju u udesima uzrok nesreće uglavnom su povrede glave. Nošenje kacige može smanjiti rizik za oko 60% i pomoći u spašavanju života. Ipak, mnogi i dalje voze bez njih.

To je važno pitanje, jer je broj smrtnih slučajeva među biciklistima u posljednjoj deceniji u stalnom porastu, naročito u SAD, a takođe, skočio je za skoro 20% širom svijeta.

Šanse da će biciklista nositi kacigu su četiri puta veće nakon što se usvoji zakon koji propisuje obavezno nošenje nego prije usvajanja, pokazalo je istraživanje.

(Lokalni propisi u nekoliko američkih država nalažu da određene grupe ili svi biciklisti nose kacige, samo 21 država i Distrikt Kolumbija imaju zakone o upotrebi kaciga koji se primijenjuju na mlade bicikliste i nijedan od ovih zakona se ne primijenjuje na sve vozače. Dakle, većina odraslih vozača bicikala u SAD ne moraju da nose kacige).

Najniža smrtnost u saobraćaju u Danskoj

Nova studija iz Danske, zemlje poznate po svojoj biciklističkoj kulturi i rekordu u bezbijednosti na putevima ima najnižu stopu smrtnosti u saobraćaju po glavi stanovnika u svijetu, otkrila je da bi drugačiji pristup za podsticanje nošenja kaciga mogao da funkcioniše bolje od obaveznih zahtjeva.

Bjorn Olson, specijalni savjetnik u Danskom savjetu za bezbjednost na putevima i autor nedavne studije objavljene u časopisu Journal of Safety Research, govorio je za Forbes o tome kako se dobrovoljna upotreba kaciga može povećati kroz inicijative kao što su nacionalni fokus na obrazovanje o bezbijednosti u saobraćaju u školama, promjena ponašanja kampanje, i više bezbjednosno orijentisano ponašanje u drumskom saobraćaju uopšte.

Shutterstock/Ground Picture

Olson: Od 2004. godine Danski savjet za bezbjednost na putevima sistematski sprovodi zapažanja o upotrebi biciklističkih kaciga među biciklistima širom zemlje. Sa takvim podacima, Danski savjet za bezbjednost na putevima i druge zainteresovane strane za bezbjednost na putevima bili su u boljoj poziciji da razviju i ciljaju nove kampanje za biciklističke kacige, kao i da procene da li se upotreba kaciga zaista povećala nakon ovih kampanja.

Biciklistička kultura u Danskoj

Da biste čitaocima pružili neki kontekst biciklističke kulture u Danskoj, možete li ukratko opisati stav zemlje o zakonima koji nalažu upotrebu kaciga?

U Danskoj ne postoje zakoni o upotrebi kaciga za bicikliste. Jedini tip bicikla na kome morate da nosite kacigu je za brze pedeleke, brze e-bicikle sa asistencijom motora do 45 km/h. Za druge dvotočkaše kao što su vozači mopeda i e-skutera, upotreba kacige je obavezna, a zakone sprovodi policija.

Do sada nije bilo značajnih javnih razmatranja o uvođenju upotrebe kaciga za sve bicikliste, a velika većina zainteresovanih strana o bezbjednosti na putevima, kao i kreatora politike trenutno nije za obavezne zakone o kacigama za sve bicikliste.

Obavezno nošenje kacige za djecu?

Na nekim forumima se ranije raspravljalo o tome da li da se za djecu mlađu od 15 godina uvede obavezno nošenje biciklističke kacige kao što je to u Švedskoj.

Međutim, pošto je Švedska uvela obavezu da djeca mlađa od 15 godina nose biciklističku kacigu dok voze bicikl, upotreba kaciga među školskom djecom (otprilike 6-16 godina) je zapravo porasla u Danskoj više nego u Švedskoj i apsolutni procenat djece koja koriste bicikl-kacigu je takođe veći u Danskoj nego u Švedskoj.

A cyclist cycles past The London Eye in London, Britain, January 20, 2024. REUTERS/Belinda Jiao

U zemlji sa tako snažnom tradicijom bezbjednog biciklizma, zašto je bila potrebna studija i koja je bila motivacija za njeno sprovođenje?

Prije početka posmatranja nije bilo sistematskih i validnih podataka o upotrebi biciklističkih kaciga u Danskoj. Kada su sprovedena prva sistematska posmatranja 2004. godine, oko 50 biciklista je stradalo u drumskom saobraćaju svake godine i skoro niko od njih nije nosio kacigu.

Smanjen broj smrtnih slučajeva

Danas se broj smrtnih slučajeva biciklista smanjio na oko 20 svake godine (ne samo zbog veće upotrebe biciklističkih kaciga, već niže brzine među vozačima automobila i bezbjednije infrastrukture).

Međutim, čak i danas oko četvrtine biciklista poginulih u drumskom saobraćaju moglo je da preživi da su nosili kacigu – tako da i dalje postoji potencijal za spašavanje života u sve većoj upotrebi kaciga.

Osim toga, svake godine na hitnim odjeljenjima i bolnicama ima više od 4.000 teško povrijeđenih biciklista. Ne znamo koliko bi od njih moglo biti spriječeno da je više njih koristilo biciklističku kacigu, ali ih je svakako dosta.

Koji su bili najznačajniji nalazi studije?

U 2004. godine samo 6% biciklista u Danskoj je nosilo biciklističku kacigu. U 2022, svaki drugi biciklista (50%) u Danskoj je nosio kacigu.

Među školskom djecom (6-16 godina), upotreba kaciga je porasla na 79% u 2022. Do povećanja upotrebe kaciga došlo je u nedostatku zakona. Upotreba se najvjerovatnije povećala zbog mnoštva faktora u rasponu od obrazovanja o bezbjednosti na putevima, kampanja za promjenu ponašanja širom zemlje i činjenice da su se svi glavni akteri složili da promovišu dobrovoljno korištenje biciklističkih kaciga.

REUTERS/Athit Perawongmetha

Štaviše, tržište biciklističkih kaciga se takođe proširilo sa više opcija za različite dizajne, a činjenica da je sve više ljudi počelo da koristi kacigu vjerovatno je takođe imala efekat samopojačavanja (pošto se ne ističe nošenjem kacige i ne osjeća se nezgodno što nosi kacigu kao kada su one bile rijedak prizor).

Najveći porast u upotrebi kaciga među školskom djecom biciklistima došao je neposredno nakon što je pokrenuta velika kampanja za promjenu ponašanja koja je ciljala roditelje djece predškolskog uzrasta.

U kampanji su korišteni brojni muzički spotovi u kojima su roditelji pozdravljeni zbog insistiranja da njihova djeca nose biciklističku kacigu.

Medijska kampanja

Zašto su ti nalazi važni i relevantni za bicikliste i kreatore politike?

Nalazi ilustruju da je zaista moguće promijeniti ponašanje na putevima na bolje u velikoj mjeri i u cijeloj zemlji čak i bez zakonodavstva. Istovremeno, rezultati pokazuju da takve promjene mogu da potraju dugo, da se materijalizuju i da vjerovatno zahtijeva uporne kampanje i edukativne napore da bi se takve promjene dogodile.

Nalazi su stoga važni za kreatore politike koji žele da povećaju bezbjednost na putevima za bicikliste, za one koji moraju da odluče kako da povećaju upotrebu biciklističkih kaciga. Kao takvi, nadamo se da bi rezultati mogli pružiti vrijedan uvid u strategije i intervencije za povećanje upotrebe kaciga među biciklistima.

Konstantna edukacija

Možete li ukratko da opišete edukaciju o bezbjednosti u saobraćaju i kampanje promjene ponašanja kako biste podstakli nošenje kaciga u Danskoj?

Edukacija o bezbjednosti u saobraćaju je uglavnom bila usmjerena na školsku djecu. Na primjer, u Danskoj postoji nešto što se zove „biciklistički test“, gdje se učenici uzrasta 10-13 godina uče o pravilima vožnje bicikla i kako da postanu bolji i sigurniji biciklisti.

Test takođe uključuje praktičan element u stvarnom saobraćaju gdje moraju da pokažu kako bezbjedno voze bicikl.

Nacionalne kampanje za promjenu ponašanja su uglavnom bile usmjerene na širu javnost. Najnovija nacionalna kampanja „Kaciga je oduvijek bila dobra ideja“ je duhovita kampanja koja je postala viralna. Kampanja se fokusirala na neke od najčešće navedenih izgovora danskih biciklista da ne nose biciklističku kacigu.

Nizozemska je interesantan slučaj

Šta još smatrate da je važno da čitaoci znaju?

Nizozemska je veoma interesantan slučaj u suprotnosti sa Danskom. Obe nacije su ponosne biciklističke nacije gdje mnogi ljudi bicikliraju.

Međutim, na temu biciklističkih kaciga, zemlje su krenule veoma različitim putevima. U Nizozemskoj su biciklističke kacige do sada bile retka pojava i praktično nije bilo nacionalnih kampanja koje bi se fokusirale na opštu biciklističku populaciju.

Najnovija procjena za koju znam je da je oko jedan odsto nizozemskih biciklista u 2021/2022. godini nosilo kacige. Trenutno, Nizozemska razmatra da takođe počne da se zalaže (kroz dobrovoljna sredstva) da ljudi počnu da nose biciklističke kacige.

Ovi planovi su inspirisani danskim pristupom i iskustvom u povećanju upotrebe biciklističkih kaciga kroz kampanje i edukaciju. Razmatranja su takođe sve veća zbog toga što Nizozemska doživljava veliki porast smrtnih slučajeva među biciklistima.

Takođe, smiješna anegdota, Danski savjet za bezbjednost na putevima bio je na studijskom putovanju u Amsterdamu prije oko 15 godina. Tokom putovanja, nekoliko mojih kolega je bicikliralo po Amsterdamu i naravno svi su nosili biciklističke kacige.

I u više navrata, drugi biciklisti i učesnici u saobraćaju u Amsterdamu su glasno zviždali za Dancima i uzvikivali stvari poput „skidaj ih“ i „izgledaš glupo“. Mislim da to danas ne bi bio slučaj, ali to ilustruje istorijsku negativnost oko biciklističkih kaciga u Nizozemskoj.

Tanja Mon, saradnica Forbes