Šta je godišnji prihod  

EKONOMIJA Forbes BiH 24. jun 2024. 16:58
featured image

24. jun 2024. 16:58

Prihod i promet dva su pojma koja mnogi često miješaju, iako imaju različita značenja u kontekstu poslovanja i financija.

Prometom se smatra ukupna količina poslovnih aktivnosti ili transakcija koje se odvijaju u kompaniji tokom određenog perioda. Osim ukupne prodaje može uključivati i druge vrste poslovnih aktivnosti, ovisno o kontekstu. Kako se odnosi na sav novac koji cirkuliše kroz tekući račun firme, on ne može biti siguran pokazatelj poslovanja neke firme.

Godišnji prihod je iznos koji zaradite u jednoj fiskalnoj godini. Vaš godišnji prihod uključuje sve, od vaše godišnje plate do bonusa, provizija, prekovremenog rada i napojnica. U okviru njega postoji bruto i neto prihod. Bruto godišnji prihod vaša je zarada prije poreza, dok je neto godišnji prihod iznos koji imate nakon odbitaka. 

U poslovanju, neto prihod, koji se naziva i neto dobit, je novac koji je firmi preostao nakon što je platila sve operativne troškove.

Profit s druge strane predstavlja novac koji ostaje u firmi nakon izračunavanja svih troškova. Od izračunatog prihoda oduzmu se troškovi, nakon čega se dobije profit.

Ukoliko neka kompanija ne ostvaruje prihod, ona ne može ni imati profit, ali zato može imati gubitak.

Profit dijelimo na bruto i neto. Ali, prije nego što ih definiramo, u nastavku sumiramo šta je godišnji prihod.

Riječ je dakle, o ukupnoj sumi novca koju jedna osoba, firma ili organizacija zaradi tokom jedne godine. Ovaj prihod može doći iz različitih izvora, uključujući platu, prihode od prodaje, kamate, dividende, rentu, kao i druge vrste prihoda.

U slučaju kompanija godišnji prihod najčešće uključuje: prihode od prodaje proizvoda ili usluga, prihod od investicija, kamete i dividende, prihode od rente, kao i druge operativne i neoperativne prihode.

Godišnji prihod je pokazatelj ekonomske održivosti neke firme i njenog sveukupnog poslovanja. Važno ga je razlikovati od neto prihoda, koji je iznos novca koji kompaniji ostaje nakon što odbije sve troškove, poreze i druge obaveze. Dok bruto prihod pokazuje ukupne prihode bez odbitka troškova, neto prihod pruža uvid u realnu zaradu nakon svih rashoda.

Kada je o pojedincima riječ, oni vrlo jednostavno mogu izračunati svoj godišnji prihod. Naprimjer, satnica uposlenika koji radi osam sati dnevno,pet dana u sedmici, iznosi 10 KM (što je 50 sedmica godišnje). Godišnja plata uposlenika iznosi 20.000 KM.