Poslovanjem najvećeg javnog preduzeća BiH koje je prošlu godinu završilo sa prihodom većim od milijardu, rukovodit će sedam izvršnih direktora, ovo su njihove reference

featured image

20. maj 2024. 10:35

Među kompanijama koje završavaju među top 10 bh. firmi po prihodima godinama unazad je Elektroprireda BiH, koja je prošle sedmice dobila i svoj novi Upravni odbor.

Ko su ljudi koji će u naredne četiri godine voditi kompaniju koja je prema izvještaju Finansijsko-informatičke agencije (FIA) prošlu godinu završila sa prihodom od 1.165.888.173 KM, ističući se u sektoru energetike, aktuelno je pitanje u domaćem poslovnom okruženju.

Za generalnog direktora i predsjednika Uprave imenovan je Sanel Buljubašić, Fahrudin Tanović je izvršni direktor za proizvodnju, Edisej Sjerotanović za distribuciju, Nevad Ikanović za snabdijevanje i trgovinu, Sanela Jurišić je na čelu za ekonomske poslove, dok je prvo ime pravnih poslova i ljudskih resursa Amra Ohranović. Član Uprave u nardne četiri godine je i Harun Gadžo, imenovan na poziciju izvršnog direktora za kapitalne investicije.

U skladu s odlukama Nadzornog odbora, četverogodišnji mandat članova Uprave započeo je 17. maja ove godine.

U nastavku donosimo poslovne reference UO koji će u naredne četiri godine rukovoditi poslovanjem najvećeg bh. javnog preduzeća sa 3.940 radnika.

Sanel Buljubašić, generalni direktor, rođen je 1976. godine u Tuzli. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000. godine, na kojem je kasnije i magistrirao te odbranio doktorat. Prvo zaposlenje stekao je 2000. godine, kao profesor mašinske grupe predmeta u JU SMŠ Srebrenik, potom slijedi radni staž u JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik gdje je bio pomoćnik direktora za tehničke poslove. Od 2012. do 2014. godine obavljao je i funkciju načelnika Općine Srebrenik.

Od 2011. do 2012. godine, obnašao je funkciju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Na oficijelnoj stranici Elektroprivrede BiH se navodi da nema u vlasništvu dionice ovog preduzeđa kao ni dionice niti udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Fahrudin Tanović, izvršni direktor za proizvodnju, diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine, smjer Energetika.

U JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo radi od 1999. godine, gdje je prvi put zaposlen kao smjenski inženjer u TE „Kakanj“. Proteklih godina radio je na poslovima stručnog saradnika, te bio rukovodilac Sektora za proizvodnju. Bio je i predsjednik Nadzornog odbora RU „Kreka“, te prokurista u RMU „Kakanj“. Jednako kao i Buljubašić, nema u vlasništvu dionice Elektroprivrede BiH kao ni dionice i udjele u konkurentskim društvima.

Elektroprivreda BiH ima 3.940 uposlenika, Foto: EPBiH

Edisej Sjerotanović, izvršni direktor za distribuciju, u ovom preduzeću radi od 2008. godine na poslovima: inženjer za energetiku i investicije, vodeći inženjer za realizaciju investicija, rukovodilac Službe obračunskih mjerenja. Bio je i direktor „Elektrodistribucije“ Zenica (područje ZDK i SBK), pomoćnik direktor „Elektrodistribucije“ Zenica za područje ZE-DO kantona, rukovodilac Sektora za priključenja i rukovodilac Sektora obračunskih mjerenja.

U jednom peridu svoje karijere bio je i na funkciji predsjednika Skupštine Privredne komore ZE-DO kantona.

Nevad Ikanović, izvršni direkto za snabdijevanje i trgovinu, diplomirao je i magistrirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dok je doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na poziciji izvršnog direktora za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo bio je od 2015. do 2019. godine. Od 2020. godine angažiran je u Sektoru za strateški razvoj na poslovima vodećeg stručnog saradnika za razvoj termoenergetskih postrojenja.

Sanela Jurišić, izvršna direktorica za ekonomske poslove, zvršila je Ekonomski fakultet Internacionalnog Univerziteta u Travniku. Karijeru je počela kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Slavinovići u Tuzli, da bi se kasnije orjentisala na poslove službenika u knjigovodstvu. Na stranici Elektroprivrede BiH se navodi da je Jurišić od 2010. do 2023. godine radila i kao ekonomista za finansije u tuzlanskom preduzeću Deling.

Apsolvent je engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, kao i polaznik master studija iz oblasti ekonomije, smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Foto: EPBiH

Amra Ohranović, izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse, u profesionalnom CV-u ove magistrice prava navodi se višegodišnje radno iskustvo u privredi i organima uprave. Bila je zaposlena u Privrednom društvu za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo kao sekretar društva. Radila na normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i rukovodećim poslovima u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Kabinetu potpredsjednika Federacije BiH.

Harun Gadžo, izvršni direktor za kapitalne investicije, rođen je 1985. godine u Srebrenici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završio magistarski studij u oblasti naprednog finansijskog menadžmenta.

U karijeri je radio i kao pravni pripravnik u Tužilaštvu za Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, dok je u Messer Groupu u BiH, do 2023., radio kao izvršni direktor i vođa tima zadužen za korporativne i pravne poslove, stratešku nabavu i investicije, informacione tehnologije, menadžment kvaliteta i compliance.

Niko od navedenih članova Uprave, navodi se na oficijelnoj stranici Elektroprivrede BiH nije dioničar ovog, kao ni konkurentskih preduzeća.