Gotovo 1.300 gradova širom svijeta bez saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom

Aktuelnosti Forbes 15. jun 2024. 09:33
featured image

15. jun 2024. 09:33

Gradovi širom svijeta su dokazali da je cilj nula saobraćajnih žrtava ostvariv.

Interaktivna mapa svijeta, koju je ažurirala i početkom ovog mjeseca objavila kompanija DEKRA iz Njemačke (bavi se testiranjem, inspekcijom i istraživanjem sudara automobila), pokazuje 1.273 grada u 26 zemalja koji su dostigli cilj nula saobraćajnih žrtava u jednoj godini. Neki gradovi su to postigli tokom više godina.

Globalni broj smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama blago je opao u posljednjih nekoliko godina, ali i dalje postoji više od dva smrtna slučaja svakog minuta odnosno više od 3.200 dnevno, pri čemu saobraćajne nesreće ostaju vodeći uzrok smrti djece i mladih od pet do 29 godina, prema „Globalnom izveštaju o statusu bezbijednosti saobraćaja 2023“, koji je u decembru objavila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), kao i vodeće agencije za bezbjednost saobraćaja Ujedinjenih nacija.

Izvještaj je otkrio da saobraćajne nesreće ostaju hitna globalna zdravstvena kriza.

Kako do „Vizije Nula“?

Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, stope smrtnosti su sedam puta veće nego u Švedskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji.

Da bi se borili protiv problema, mnoge jurisdikcije širom svijeta su prihvatile pristup „Vizija Nula“ ili Sigurni sistem bezbijednosti i dizajna puta koji uzima u obzir ljudsku grešku, prvi put primijenjen u Švedskoj tokom 1990-ih godina.

Cilj inicijative je eliminacija svih saobraćajnih smrti i teških povreda stvaranjem višestrukih nivoa zaštite, tako da ako jedan nivo ne uspije, drugi će stvoriti sigurnosnu „mrežu“ koja će smanjiti uticaj sudara.

Poboljšanja su osmišljena da rezultiraju bezbijednijim ljudima, bezbijednijim putevima, bezbijednijim vozilima, bezbijednijim brzinama i boljom negom nakon sudara.

„Težiti ‘Viziji Nula’ jedina je prikladna strategija – jer je svaka osoba koja izgubi život u saobraćaju jedna previše“, izjavio je Jan Felauer, izvršni potpredsednik Grupe DEKRA.

Foto: Dekra vision/Screenshot

„Više od 1.200 gradova dokazuje da je ‘Vizija Nula’ ostvariva. Napori da se cilj postigne u još mnogim gradovima, kao i van urbanih konteksta, moraju se nastaviti na svim nivoima“, kaže.

DEKRA je prvi put predstavila prvu verziju onlajn interaktivne „Vizije Nula“ svjetske mape prije 10 godina, 2014. godine, na godišnjem samitu Međunarodnog transportnog foruma u Lajpcigu. Stručnjaci ove bezbjednosne grupe analizirali su dostupne podatke Međunarodne grupe za podatke i analizu saobraćajne bezbijednosti (IRTAD) u velikom obimu – sa fokusom na unutrašnji gradski saobraćaj, prvobitno za svoj godišnji Izvještaj o bezbijednosti na putu.

U to vrijeme, stotine gradova sa više od 50.000 stanovnika već su postigli cilj nula saobraćajnih žrtava barem u jednoj godini od 2009. godine.

Od tada, kako su istraživači rekli, kako analiza podataka tako i onlajn portal, neprekidno su proširivani.

Prvobitno je bilo mapirano 17 evropskih zemalja, a danas je zastupljeno 26 zemalja. Fokus ostaje na Evropi, ali su uključene i Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko, Australija i Japan.

Tanja Mon, saradnica Forbes