Toplica Spasojević: Za pet godina vještačka inteligencija će postati samosvjesna, šta ako procijeni da mu je ljudski faktor remetilački?

featured image

10. maj 2024. 11:35

Toplica Spasojević , predsjednik ITM Sistema iz Srbije bio je jedan od učesnika Adria Summita u Umagu ove godine. Govorio je o ekspanziji korištenja vještačke inteligencije i na koji način će se ona koristiti, te upozorio referirajući se na izjave “očeva” vještačke inteligencije da će do 2030. ona postati samosvjesna i da to može prouzrokovati probleme. Kao primjer je navio čuveni film Stanleya Kubricka Odiseja 2000 gdje vještačka inteligencija, stvorena ljudskom rukom, postaje samosvjesna i shvata da je ljudski faktor remetilački faktor, te odluči da ih ubije.

“Danas jedino živo biće na planeti koje ima svijest je čovjek. Zato je čovjek i pobijedio. Ja samo hoću da kažem da su očevi vještačke inteligencijie rekli da će vještačka inteligencija postati samosvjesna za pet godina. Kako će vještačka inteligencija da gleda na to da ćemo mi da zagađujemo planetu, da zagađujemo ugljen dioksid, da punimo okeane smećem, da sječemo drvo. Kako će oni to dalje da gledaju, da je to destrukcija biljnog i životinjskog svijeta na ovoj planeti, pozitivno ili će kao mi da prešute i kažu da je to ok, to je sad veliko pitanje i tu sad mogu da se stvore neki problemi. Nije slučajno da su ta trojica ljudi koji su dobili nagrade za stvaranje vještačke inteligencije potpisali Deklaraciju da se boje za budućnost čovječanstva i da traže da se registruju sve firme koje se tim bave i da se prati njihov rad i da se uključe određeni propisi i zakoni koji će regulisati tu oblast i da ne može ovako neregulisano da se nastavi. Kad je počelo kloniranje i kada je ovca Dolly prvi put isklonirana, donijet je zaključak i zakon da ljudi ne smiju da se kloniraju. Za eksperimentalne svrhe je dozvoljeno da mogu da se rade odeređeni ćelije i organi, ali čovjek ne smije jer može da se pretvori u vojnika. Tako i ovdje, postoje moralne dileme i nadam se da smo mi dovoljno pametni da ćemo da odgovorimo na to.”

Toplica Spasojević, predsjednik ITM Sistema iz Srbije bio je jedan od učesnika Adria Summita u Umagu ove godine, Foto: Vedran Drljević

Moralna dilema

Spasojević kaže da se ne bi pouzdao u moralni kodeks poduzetnika jer živimo u kapitalističkom svijetu gdje je profit osnovni pokretač svega i osnovna mjera svih stvari

“Mislim da je zakonodavcima u Evropi lakše u EU, jer sve zemlje EU koje se i približavaju EU moraće prilagoditi svoje zakone. Pretpostavljam da će se to riješiti i na nivou Ujedinjenih nacija. Kao što smo donijeli Zakon o klimatskim promjenama i mislim da i ovo kad se bude bližio datum 2030. kao što su najavili da će vještačka inteligencija postati svjesna, da će prije toga obezbijediti regulative. Mislim da je to put i način. Da će prvo krovne organizacije donijeti zakone pa će sve ostale zemlje to pratiti”.

Moguće je i to da vještačka inteligencija shvati da smo mi remetilački faktor na planeti i da kaže daj da ih sklonim da nemamo problem, kaže za Forbes BiH Spasojević.

Foto: Reuters

Rješenje je univerzalni dohodak

“S druge strane to su praktični problemi. Ovaj problem, kako sačuvati radna mjesta, mislim da će radna mjesta na višim nivoima lakše da se sačuvaju, ali manipulativna radna mjesta, čišćenje ulica i to, to će raditi roboti. Srednji dio, činovnici, radnici na šaletrima i u banci, izgubiće mjesta. Rješenje je univerzalni dohodak, a to je višak bruto proizvoda koji se stvara radom vještačke inteligencije i robota koji će se oporezivati i iz tog novca se stvara budžet da se ljudima nadoknadi plata, da ne moraju da rade. Švicarska je imala referendum po tom pitanju gdje je 4.000 eura vlada nudila da ne rade ljudi i oni su odbili to. Hoće da rade. Mislim da ovdje kod nas ne bi bilo problema. Ljudi koji ne mogu da se snađu da im se omogući da mogu da žive da stvaraju porodice, a oni koji imaju preduzetnički gen, oni će da nastave raditi da unaprjieđuju vještačku inteligenciju i da šire svoje biznise.”

Kapitalizam je praktičan, kaže. “Kada je u krizi, otpuštaju se ljudi da bi se sačuvala firma i kada dođe ekspanzija da bi mogli da vrate te ljude na radna mjesta.To bi bio pravedniji sistem jer smo na takvom tehnološkom nivou da to možemo da omogućimo.”