Banke će se postepeno okretati ka punoj implementaciji umjetne inteligencije

AI Forbes BiH 3. feb 2024. 10:06
featured image

3. feb 2024. 10:06

Tokom 2023. godine 55% izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo je da njihove kompanije eksperimentiraju sa korištenjem generativne AI, dok je 37% kompanija već uveliko koristi, navodi Mastercard u svom kvartalnom izvještaju o generativnoj umjetnoj inteligenciji pod nazivom “Transformacija bankarstva”, a koji i sam uveliko primjenjuje AI modele prilikom obrade više od 125 milijardi transakcija na godišnjem nivou.

Umjetna inteligencija na čelu ekonomske revolucije

Umjetna inteligencija nalazi se na čelu ekonomske revolucije i ima potencijal da pokrene ozbiljne transformacije u oblastima koje se sve više koriste i u finansijskim uslugama, poput razvoja softvera, sinteze podataka, zaštite od cyber prijetnji i kreiranja personaliziranih iskustava i usluga, pa čak i u HR sektoru prilikom obuke i zapošljavanja novih lica.

“Budući da je povjerenje imperativ bankarskog sektora, banke imaju odgovornost da sačuvaju povjerljivost podataka u budućnosti koja donosi širu primjenu umjetne inteligencije zbog čega je ključno da se ozbiljno pristupi etičkim i regulatornim aspektima primjene ove tehnologije”, navodi se u izvještaju.

Dok se čitava industrija u hodu suočava sa ovim pitanjima, generativna AI u pojedinim industrijama već značajno doprinosi povećanju efikasnosti i optimizaciji poslovanja.

Predviđanja za 2024. godinu

Izvještaj je pokazao da će se banke u narednom periodu postepeno okretati ka punoj implementaciji umjetne inteligencije.

Trendovi umjetne inteligencije koji će se primjenjivati u bankarstvu u narednim godinama vezani su za oblasti obrade podataka, informacionih tehnologija, cyber sigurnosti, digitalnog bankarstva, finansijskog savjetovanja, onboardinga klijenata, izdavanja kredita, kao i marketinga i komunikacija.

U praksi ove procedure donose brže i detaljnije procjene rizika prilikom ulaganja, bržu obradu zahtjeva za kredit, pravovremene i opširnije informacije o potrebama korisnika, umrežavanje aplikacija radi sveoubuhvatnijih i prilagođenih usluga.

“Predviđanja su da će širom upotrebom, generativna AI postati neodvojiva od finansijskih usluga. Pored razvoja infrastrukture, napredak će ovisiti i o razvoju stručnjaka za umjetnu inteligenciju u samom bankarskom sektoru”, stoji u izvještaju.