Naknade variraju od zemlje do zemlje: Gdje su nezaposleni najplaćeniji

featured image

1. jul 2024. 10:05

Naknada za nezaposlene koju jedna zemlja izdvaja govori o njenoj ekonomskoj snazi. Prema listi koju je provela stranica Visual Capitalist, a na temelju podataka OECD-a , Luksemburg predvodi listu zemalja koje na ime naknade za nezaposlenost, izdvaja najveći postotak, i on iznosi 87 posto njegove referentne neto plate. Slijede Belgija i Danska, obje sa 78 posto, Bugarska 77 posto. Na petom mjestu je Portugal sa 75 posto, Švicarske sa 72 posto.

U ovom istraživanju u obzir su uzete zemlje članice OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj). Bugarska nije formalno njena članica, ali je uzeta u razmatranje u ovom istraživanju, pretpostavljamo zbog visoke stope izdvajanja za naknade.

Naknade za nezaposlenost u najvećim ekonomijama

Svakako se ističe podatak da na listi, Mađarska zauzima 38, a Sjedinjene Amričke Države 39 mjesto, koje izdvajaju tek devet posto plate za podršku nezaposlenima.

Bosna i Hercegovina nije u društvu najvećih ekonomija, i s obzirom na njeno komplicirano uređenje, ni visina naknade za nezaposlene nije jednaka u njena dva entiteta.

U Federaciji Bosne i Hercegovine pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci neprekidnog radnog staža, ili osam mjeseci tokom posljednjih 18 mjeseci. Naknada je jednaka 40 posto prosječne neto plate u ovom bh. entitetu.

Ukoliko su uposlenik ili uposlenica ostvarili radni staž između osam mjeseci i pet godina, primat će naknadu tri mjeseca. Ukoliko su ostvarili radni staž od pet do deset godina tada će se im se na račun šest mjeseci isplaćivati novčana naknada za nezaposlenost. Od deset do 15 godina, devet mjeseci, a cijelu godinu ukoliko je trenutno nezaposlena osoba radila od 15 do 25 godina. Naknadu će 15 mjeseci primati bivši uposlenik između 25 do 30 godina staža, 18 mjeci za 30 do 35 godina, a dvije godine, za 35 godina ostvarenog radnog staža.

Kako se naknada obračunava u BiH

U entitetu Republika Srpska, novčana naknada se isplaćuje u trajanju od jednog do 24 mjeseca u zavisnosti od dužine radnog staža i ne može biti niža od 80 posto najniže plate u entitetu, ali također ne može premašiti ni prosječnu platu za prethodnu godinu. Osoba koja je ostvarila godinu radnog staža, naknadu će primati mjesec, dva mjeseca ukoliko je radila između jedne i dvije godine, a tri mjeseca ukoliko je provela u radu između dvije i pet godina. Šest mjeseci između pet i deset godina staža, od pet do deset godina, šest mjeseci naknade, od deset do 20 godina, devet mjeseci, a od 20 do 30 godina 12 mjeseci. Godinu i pol osoba će primati platu ukoliko je radila između 30 i 35 godina, dok svi oni koji su ostvarili radni staž duži od 35 godina, novčanu naknadu za nezaposlenost primat će 24 mjeseca.

U Hrvatskoj, podaci su to Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pravo na novčanu naknadu stječe radnik ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Budući da osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto plate ostvaren u tromjesečnom razdoblju (tri uzastopna mjeseca) koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, visina novčane naknade zavisi od plate koju je zaposlenik imao prije prestanka radnog odnosa.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 posto, a za preostalo vrijeme korištenja ovog prava 30 posto od osnovice. Najviši iznos novčane naknade zavisi od prosječne neto plate u prethodnoj godini te iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 posto, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35 posto iznosa te plaće.

S druge strane najniži iznos novčane naknade zavisi od minimalne plate, umanjene za doprinose za obavezna osiguranja, te, ukoliko ste radili u punom radnom vremenu, novčana naknada ne može biti niža od 50 posto iznosa te plate.

U nastavku pogledajte listu deset zemalja sa najvišom naknadom za nezaposlene:

1 Luksemburg – 87 posto

2 Belgija – 78 poasto

3 Danska – 78 posto

4 Bugarska – 77 posto

5 Portugal – 75 posto

6 Švicarska – 72 posto

7 Norveška – 67 posto

8 Francuska – 66 posto

9 Španija – 66 posto

10 Nizozemska – 64 posto