Eurostat: Minimalna plata u Hrvatskoj 840 eura, veliki rascjep na bogate i siromašne u Evropi

NOVAC Forbes Hrvatska 8. feb 2024. 10:06
featured image

8. feb 2024. 10:06

Minimalna bruto plata u Hrvatskoj u 2024. godini iznosi 840 eura, što je pozicionira oko sredine Eurostatove tabele. Kad je u pitanju tabela prilagođena standardu kupovne moći, situacija je i malo bolja.

Hrvatska je na 15. mjestu Eurostatovog popisa koji prikazuje iznos minimalne bruto plate u 27 evropskih država.

Prvu grupu država s najvišim minimalnim bruto platama većima od 1.500 eura predvodi Luksemburg. U toj državi minimalna plata iznosi 2.571 euro. U toj grupi još su redom Irska (2.146 eura), Nizozemska (2.070 eura), Njemačka (2.054 eura), Belgija (1.994 eura) i Francuska (1.767 eura).

Rascjep na bogate i siromašne očit je kad se vidi druga grupa u kojoj su minimalne bruto plate između 1.000 i 1.500 eura. U njoj su samo Španija (1.323 eura) i Slovenija (1.254 eura).

Najviše država „naguralo“ se u trećoj grupi u kojoj su minimalne bruto plate manje od 1.000 eura. Predvodi je Kipar u kojem ona iznosi točno 1.000 eura, a slijede Poljska (977 eura), Portugal (956 eura), Malta (925 eura), Litva (924 eura) i Grčka (910 eura).

Pixaby

Hrvatska na sredini tabele

Sljedeća na popisu je Hrvatska u kojoj minimalna bruto plata u 2024. godini iznosi 840 eura. U neto iznosu, u Hrvatskoj je to od 614 do 640 eura ovisno o olakšicama.

Nakon Hrvatske slijede Estonija (820 eura), Češka (764), Slovačka (750), Latvija (700), Mađarska (696), Rumunija (663 eura) i Bugarska u kojoj je minimalna plata 477 eura.

Na popisu su i kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u Uniji. Među njima prednjači Turska (613 eura), a slijede Srbija (543 eura), Crna Gora (532), Albanija (385 eura) i Sjeverna Makedonija (360 eura).

Dio država nema propisanu minimalnu platu, a među njima i bogatih i siromašnih. To su Danska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Bosna i Hercegovina te Kosovo. Za Sjedinjenje Američke Države, minimalna bruto plata iznosi 1137 eura na federalnom nivou).

Gleda li se minimalna bruto plata u odnosu na standard kupovne moći (PPS), Hrvatska pozicija je još bolja. Tu je najbolja Njemačka, a slijede Luksemburg, Nizozemska, Belgija, Francuska, Irska, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Španjolska, Litva, Hrvatska, Rumunjska, Cipar, Portugal, Grčka, Malta, Mađarska, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija i Bugarska.

Među državama izvan EU Tursku slijede Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Pixaby

Ove godine na snagu stupa EU direktiva o minimalnim plaćama

Forbes Slovenija javlja kako je Evropska unija 2022. godine dala zeleno svjetlo evropskoj Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama. Njezina svrha je osigurati primjerenost zakonom propisanih minimalnih plaća, a time i dostojne uvjete rada i života za sve radnike u EU. Države članice ga moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 15. studenog ove godine.

Direktivom se uspostavljaju postupci za osiguravanje odgovarajućih zakonom propisanih minimalnih plaća, potiče kolektivno pregovaranje o plaćama i povećava pristup zaštićenoj minimalnoj plaći za one radnike koji imaju pravo na minimalnu plaću prema nacionalnim zakonima.

Prema direktivi, države članice će morati uspostaviti okvir za definiranje minimalne plaće prema jasnim kriterijima. Zakonsko određivanje minimalne plaće morat će se ažurirati najmanje svake dvije godine ili zemlje koje imaju automatsku indeksaciju, svake četiri godine. Međutim, direktiva ne propisuje posebno najnižu razinu minimalne plaće za svaku zemlju.

Za ocjenu primjerenosti zakonom propisane minimalne plaće članovi će moći koristiti košaricu roba i usluga po realnim cijenama ili koristiti referentnu vrijednost od 60 posto medijalne bruto plaće i 50 posto prosječne bruto plaće.