Za finansiranje državnih institucija BiH za četiri mjeseca je otišlo 337 miliona KM prihoda od indirektnih poreza

EKONOMIJA Forbes BiH 8. maj 2024. 12:12
featured image

8. maj 2024. 12:12

Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2024. godine iznosili su 3 milijarde i 602 miliona KM i veći su za 398 miliona KM ili 12,42 posto u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili 3 milijarde i 204 miliona KM.  

Nakon što je UIO u četiri mjeseca 2024. godine privredi vratila 691 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 911 miliona KM i veći su za 422 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2023. godine, naveli su u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Samo u aprilu 2024. godine prikupljeno je 972 miliona KM indirektnih poreza.

Kako su se raspoređivali prihodi od januara do aprila

Za finansiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2024. godine raspoređen je iznos od 337 miliona KM. Najveći dio prihoda od indirektnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2024. godine raspoređeno 1 milijarda i 567 milion KM, Republici Srpskoj 878 miliona KM i Brčko distriktu 88 miliona KM.

Među raspoređenim prihodima su i oni po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), gdje je Federacija BiH dobila dodatnih 70,3 miliona KM, Republika Srpska 46,5 miliona KM i Distrikt Brčko 2,3 miliona KM.