Šta su softverski roboti i kako će uticati na biznise i radna mjesta

BIZNIS Forbes Srbija 23. feb 2024. 11:17 > 23. feb 2024. 11:19
featured image

23. feb 2024. 11:17 > 23. feb 2024. 11:19

Tehnologija ima potencijal da utiče na promjenu i unaprijeđenje čak dvije trećine globalnih radnih mjesta tzv. “knowledge worker-a”, kako govore različita istraživanja sprovedena u poslovnim zajednicama širom svijeta.

Ova radna mjesta se dominantno vezuju za specifičnu ekspertizu, kritičko razmišljanje i interpersonalne vještine i tipična su za poslovne funkcije nabavke, finansija, prodaje, IT odjeljenja, ljudskih resursa.

Konkretno, promjena i primjena ove tehnologije se ogleda u tome što će zadatke koji su manuelni, zasnovani na konzistentnom pravilu, ponavljaju se mnogo puta, koriste standardni i strukturirani input i output (Excel tabela, šablon mejla, format izvještaja) obavljati softverski roboti, dok će zaposleni umjesto toga imati više slobodnog vremena za strateške aktivnosti koje dodaju vrijednost poslovanju i odnose se na biznis analizu, razgovor sa klijentima, rad na unaprijeđenju poslovnih procesa i slično.

Precizan i stručni naziv ove tehnologije je Robotic Process Automation, a tržište ovog softvera je jedno od najbrže rastućih u kategoriji Enterprise softverskih rješenja. Najširu i najmasovniju primjenu tehnologije možemo vezati za industriju bankarstva, osiguranja i finansija, upravo iz razloga što u okviru ovih organizacija imamo mnogo poslovnih procesa koji zadovoljavaju gore pomenute kriterijume.

Nakon toga, sve intenzivniju primjenu srećemo i u industirji telekomunikacija, zdravstvenom sektoru i trgovini i logistici.

Kako robot funkcioniše i kako se njime upravlja

Robot se nalazi na računaru zaposlenog ili na izdvojenom serveru i ima formu aplikacije. Može raditi u nadgledanom režimu, pri čemu iniciranje rada robota i monitoring vrši zaposleni, a može raditi i samostalno u nenadgledanom režimu na zasebnom serveru.

U drugom scenariju robot je u stanju da sam pokrene sesiju na operativnom sistemu, završi zadatak koji mu je povjeren i onda obavijesti svog supervizora – zaposlenog u firmi, o ishodu zadatka i postignutom rezultatu.

Upravo fleksibilnost robota da radi u oba režima otvara čitav spektar mogućnosti za njegovu primjenu u mnogobrojnim poslovnim procesima.

S obzirom na to da robot radi u okviru aplikacije na računaru, prostim riječima to znači da robot može da preduzme sve akcije koje inače obavlja i zaposleni.

Konkretno može da koristi tastaturu za unos teksta, pomjera kursor miša kako bi izvršio selektovanje određenog prozora ili dugmeta na ekranu i slično. Osim što robot obavlja radnje na samom desktop okruženju, može da izvršava i kod kada je to potrebno, konkretno kada je neophodno poslati upit nad bazom podataka ili sprovesti akciju na web aplikaciji.

Marko Jovanović; Foto: SAM

Primjeri upotrebe RPA tehnologije i tipični procesi

Primjeri upotrebe robota su različiti i mogu biti vezani za gotovo sve poslovne funkcije tipičnog preduzeća. Robot može samostalno ili djelimično obaviti sljedeće poslovne procese:

 • Skeniranje biografija kandidata prijavljenih za oglašenu poziciju u službi HR-a i kategorizacija po datom kriterijumu uz ekstrakciju relevantnih informacija iz svake biografije i pripremu objedinjenog izvještaja
 • Nadgledanje IT infrastrukture u mreži preduzeća i priprema izvještaja za IT inženjera na bazi kojih može donijeti poslovnu odluku
 • Testiranje softvera i razvijenih aplikacija u IT timovima
 • Obračun neophodan za podnošenje poreske prijave u službi knjigovodstva
 • Obračun zarada i kontrola transakcija
 • Obrada ulaznih faktura dobijenih od dobavljača, njihovo zavođenje i knjiženje
 • Obrada i formiranje radnih naloga u proizvodnji
 • Prenos podataka iz jednog softverskog sistema u drugi u svim slučajevima kada nema direktne integracije i neophodno je manuelno prepisivanje i kopiranje. Prenos podataka uz pomoć robota je zapravo najmanje invanzivan metod povezivanja aplikacija jer se ne utiče na same izvorne sisteme i sve se obavlja na samom korisničkom interaceu
 • Popunjavanje svih vrsta formulara na web portalima ili na lokalnim aplikacijama na bazi određenih inputa
 • Preuzimanje podataka sa internet portala ili iz baza podataka i slanje pripremljenih fajlova putem mejla
 • Procesiranje porudžbine u službi administracije

Da li zaposleni mogu razvijati svoje digitalne asistente ili samo programeri

Robotic Process Automation je tehnologija koja spada u kategoriju Low Code razvoja, što podrazumijeva mogućnost da se logika rada robota i njegov razvoj mogu povjeriti i osobama koje nisu profesionalni softverski inženjeri.

Konkretno, manje automatizacije i razvoj jednostavnih robota mogu vršiti i zaposleni samostalno ukoliko prođu neophodnu obuku i steknu osnovne vještine. Obuka netehničkog osoblja za razvoj low code rješenja zasnovana je na konceptu “Citizen developer”. Ovaj koncept je sve popularniji i procijenjuje se da će biti usvojen u svim većim korporacijama.

Da li je RPA tehnologija isto što i umjetna inteligencija

Postoji važna razlika između ovih tehnologija, naime softverski roboti rade na bazi unaprijed razvijenog algoritma i seta koraka koji se izvršavaju jedan za drugim, dok je sistem umjetne inteligencije zapravo model koji je u stanju da uči iz prethodnih interakcija sa korisnicima i unaprijeđuje se kontinuirano tokom vremena.

Postoji mogućnost kombinovanja ovih tehnologija, gdje bi robot u svom algoritmu u određenom koraku mogao dobijati input od strane modela umjetne inteligencije što zapravo čini koncept inteligentne automatizacije. Očekuje se dosta od ovog trenda i koncepta u vremenu koje je pred nama.

Zaključak

Trenutno tržište RPA softvera vrijedi više od tri milijare dolara, očekivani CAGR je preko 20% do 2030. godine. U praksi svi veći poslovni sistemi su već usvojili tehnologiju, prošli kroz uspješne pilot projekte i kroje strategiju skaliranja robota kroz sve poslovne procese koji zadovoljavaju neophodne kriterijume.

Ovo je primjenljivo na Fortune 500 kompanije, ali i na korporacije koje posluju u našoj regiji. Ishod primjene tehnologije neće biti zamjena zaposlenih od strane robota već upravo unaprijeđenje mnogih radnih mjesta u pravcu oslobađanja za strateški važnije zadatke i aktivnosti koje će donijeti veću vrijednost kompanijama.

Primjena tehnologije zahtjeva i dodatne inženjere koji će biti angažovani u razvoju automatizacija, zatim analitičare koji će skenirati poslovne procese i vršiti odabir onih pogodnih za automatizaciju, ali i projektne menadžere obučene za vođenje ovakvih poslovnih inicijativa.

Roboti donose nove karijerne prilike za profesionalce dok će kompanijama omogućiti da poboljšaju korisničko iskustvo, postanu efikasnije i produktivnije, smanje greške u radu i obezbijede usklađenost sa regulativom.

Marko Jovanović, vođa tima Micrsoft biznis operacija za Adriatik regiju