Datalab organizovao PANTHEON konferenciju u Sarajevu: Kako olakšati poslovnoj zajednici? Digitalizacijom i izmjenom zakonske regulative!

featured image

18. apr 2024. 15:06

Sarajevo je domaćin godišnje PANTHEON konferencije u organizaciji Datalaba, pionirske IT kompanije sa tradicijom dužom od 26 godina. Na konferenciji su predstavljeni najnoviji trendovi, noviteti i prakse u području poslovne programske opreme, te kako kompanije mogu iskoristiti ove alate za optimizaciju poslovanja, poboljšanje efikasnosti i poticanje održivog rasta.

PANTHEON konferencija nije samo mjesto razmjene znanja već i platforma za oblikovanje budućnosti. Vizija je pružiti vam sigurne, pouzdane alate koji olakšavaju digitalnu transformaciju i čuvaju integritet podataka.

Datalab

Kao kompanija posvećena razvoju ERP sistema i rješena za ePoslovanje, žele i ostale zainteresovane kompanije uputiti na korištenje novih tehnologija da zajednički budu nositelji digitalne transformacije.

Nedim Pašić, direktor kompanije Datalab BH za Forbes kaže da zakonske odredbe u BiH kaskaju sa primjenom u regulisanju područja koje pokriva informacione tehnologije.

Nedim Pašić, direktor kompanije Datalab BH

“Iz iskustva zemalja iz okruženja možemo reći da su poprilično iskoračili za razliku od BiH i mogu reći da imamo velike izazove da stignemo našu konkurenciju, ali i dovoljno prostora. Naročito bi se pozornost mogla staviti na Zakon o elektronskom potpisu i e-računima. To bi sigurno pomoglo BiH i poslovnu zajednicu učinilo konkurentnijom i pomoglo bi privredu. Smaniljo bi troškove i učinilo ih efikasnijim. Primjena e-potpisa bi omogućilo svim kompanijama da bolje i konkurentnije radi svoj posao.”

Datalab je implementirao certifikat ISO 27001:2013 za informacijsku sigurnost, što im osigurava da su pouzdani u rukovanju podacima.

PANTHEON konferencija

Uveli su certifikaciju znanja za pojedinačne module za zaposlene i partnere. Trenutno su fokusirani na digitalizaciju poslovanja, rade po precizno definiranim koracima kako bi imali kontrolu nad vremenom i troškovima u svim fazama. Intenzivno rade na efikasnosti njihovih internih procesa kako bi prenijeli što manje inflatornih pritisaka.

Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab Tehnologije

“Kada radimo ovakve konferencije, nisu samo obuke, već i kao osvještavanje o tome šta sve tehnološke inovacije mogu napraviti. Preduzetnike učimo koje sve alate mogu upotrijebiti u poslovanju. 26 godina mi ovo predviđamo i mislim da živimo u vremenu gdje se dešava kuluminacija upotrebe tehnologije i možda futurizma”, kaže Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab Tehnologije.

Zakoni se moraju usvajati, mijenjati i prilagođavati

Jedna od tema konferencije je bila i fiskalna digitalizacija koju najavljuju predstavnici vlasti u BiH. Midhat Arifović, dugogodišnji direktor Porezne uprave FBiH i finansijski stručnjak iz oblasti fiskalne i ekonomske politike kaže da će, da bi ovo pitanje zakonski regulisali, Vlada morala usvojiti i izmijeniti set fiskalnih zakona.

Midhat Arifović, dugogodišnji direktor Porezne uprave FBiH i finansijski stručnjak iz oblasti fiskalne i ekonomske politike

“Radi se o nastavku procesa fiskalizacije kojeg mi imamo na osnovu Zakona o fiskalnim sistemima, gdje se svaki promet roba i usluga evidentira putem fiskalnih uređaja. Digitalna fiskalizacija podrazumijeva uvođenje softverskih rješenja koji će zamijeniti stare uređaje da bi se u isto vrijeme evidentirao promet i prodaja na malo u sistemu Porezne uprave. Vlada želi u isto vrijeme, donošenjem novog seta fiskalnih zakona, prije svega izmjena Zakona o porezu na dohodak, izmjenu Zakona o doprinosu na plaće, uvela i Zakon o digitalnoj fizkalizaciji. Trebaće duži period za implementaciju jer nadležne agencije i institucije nisu još uvijek spremne”.

Ministar federalnog ministarstva trgovine, Amir Hasičević

Ministar federalnog ministarstva trgovine Amir Hasičević kaže kako ministarstvo osluškuje potrebe poslovne zajednice i da pokušavaju da im olakšaju poslovanje.

“Stalno smo na liniji i imamo zajedničko djelovanje oko zaštite potrošača. Mi smo ove godine iz budžeta odvojili značajna sredstva za digitalizaciju s obzirom da imamo aplikaciju za nadzor i kontrolu prometa nafte i naftnih derivata koje je još u analognom sistemu. Ove godine idemo u digitalizaciju. Isto tako pripremamo Zakon o e-trgovini. Formirana je radna grupa upravo na ovom principu o kojem govorimo. Ono što je Evropski parlament stavio pred nas, to je akt o umjetnoj inteligenciji kao sastavni dio te digitalizacije koju moramo sprovesti do 2030. godine. Radimo ubrzano na tim procesima i to je neminovnost.”