Slovenija nastavlja putem nuklearne energije

featured image

4. apr 2024. 16:21

Rezolucijom o mirnom korišćenju nuklearne energije, koju je Vlada prošle nedelje uputila na razmatranje Narodnoj skupštini, Slovenija će podržati dalji razvoj u oblasti nuklearne energije i izgradnju drugog bloka nuklearne elektrane u Krškom (JEK2).

Ali ne bezuslovno. U rezoluciji se navodi da „u cilju defosilizacije i stabilnog snabdevanja niskougljeničnom električnom energijom elektroenergetski sistem treba unaprediti proširenjem nuklearnog programa realizacijom projekta JEK2 i uvođenjem obnovljivih izvora, ukoliko se to pokaže ekonomski svrsishodno, tehnički izvodljivo i korisno za okruženje“. U drugom delu dokumenta pominje se i obezbeđivanje nezavisne i civilne kontrole institucija.

Pod istim uslovima, rezolucija podržava i proširenje upotrebe nuklearne energije kroz izgradnju malih modularnih reaktora.

Šta piše o JEK-u?

Projekat JEK2 se u rezoluciji pominje pet puta. U dokumentu se, između ostalog, navodi smernica da „ekonomičnost projekta JEK2 dugoročno treba da ispuni kriterijume dostupnosti i cenovne konkurentnosti električne energije za domaće kupce“.

Šef Elesa Aleksandar Mervar kao glavni rizik projekta JEK2 vidi investicionu cenu i posledičnu cenu električne energije. Mervar smatra da su tvrdnje da će struja iz JEK2 biti jeftina – zavaravanje.

U rezoluciji se navodi i da nove nuklearne zgrade „treba da budu locirane na transparentan i blagovremen način izborom energetskih lokacija koje će biti ekološki i društveno prihvatljive uz odgovarajuću sveobuhvatnu procenu uticaja na životnu sredinu”. Institucije treba da ih tretiraju kao prioritet prilikom postavljanja.

Osnova za referendum

Rezolucija, ako je naravno podrže poslanici, biće i osnova za pitanje na konsultativnom referendumu koji dolazi na jesen.

Prema najnovijem predlogu, referendumsko pitanje bi trebalo da glasi: „Da li podržavate realizaciju projekta JEK 2, koji će, zajedno sa drugim niskougljeničnim izvorima, obezbediti stabilno snabdevanje električnom energijom, kako je predviđeno rezolucijom o mirnom korišćenju nuklearne energije u Sloveniji?“

Andreja Lončar, novinarka Forbes Slovenija