Nema dokaza koji povezuju Ozempik i suicidalne misli, tvrdi Evropska unija

Aktuelnosti Forbes 13. apr 2024. 07:47
featured image

13. apr 2024. 07:47

Evropska agencija za ljekove saopštila je danas da ne postoji dokaz koji povezuje dijabetes i ljekove za mršavljenje poput Ozempika (Ozempic) i Wegovy sa povećanim brojem suicidalnih misli. To su pokazala najnovija istraživanja koja dovode u pitanje tu vezu nakon što su američki regulatori u svojoj istrazi naveli da „mali rizik“ ne može biti isključen.

Komitet za bezbjednost Evropske agencije za ljekove zaključio je da nema dokaza koji ukazuju na vezu između dva istraživanja i grupe ljekova koja uključuje Ozempik, Vegovi i Rybelsus, i misli o samoubistvu ili samopovređivanju, saopštila je agencija.

Agencija je pregledala studiju koja je istraživala stopu suicidalnih misli kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 koji su liječeni semaglutidom, generičkim nazivom za Ozempik, Wegovy i Rybelsus.

Još jedno slično istraživanje – sprovedeno od EMA – analizirano je, kao i druga klinička ispitivanja, nekliničke studije i podaci iz praćenja nakon puštanja lijeka u promet.

Nema potrebe za ažuriranjem informacija o proizvodu za bilo koji GLP-1 lijek, navodi agencija, koja je istakla da proizvođači ljekova – uključujući Eli Lilly, Novo Nordisk i AstraZeneca – moraju nastaviti pažljivo da prate povezane događaje.

Ljekovi GLP-1 poput Wegovy i Ozempika u posljednjih nekoliko godina postali su veoma popularni i za dijabetes i za mršavljenje – iako Ozempik nije odobren za mršavljenje, neki ljekari ga prepisuju van indikacija u tu svrhu.

Devetomjesečno istraživanje Evropske unije o GLP-1 ljekovima uslijedilo je nakon što je islandski regulator za zdravlje u julu prošle godine alarmirao da je uočio tri slučaja pacijenata koji su razmišljali o samoubistvu. Oko 150 drugih prijava mogućih slučajeva suicidalnih misli i samopovređivanja takođe su dobili zdravstveni službenici, navela je agencija.

FDA je ranije ove godine saopštila da preliminarna evaluacija GLP-1 ljekova „nije pronašla dokaze“ koji ih povezuju sa suicidalnim mislima ili postupcima. Agencija je istakla da ne može „definitivno isključiti mogućnost da postoji mali rizik“ jer je „mali broj“ slučajeva suicidalnih misli ili postupaka primijećen kod osoba koje koriste ove ljekove.

Drugo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Medicine utvrdilo je da nema dokaza da lijek semaglutid povećava rizik od suicidalnih misli. Istraživači su rekli da su nakon šest mjeseci liječenja pacijenti koji su koristili semaglutid imali manji rizik od suicidalnih ideja.

EMA je prošle godine saopštila da dostupni dokazi ne podržavaju vezu između GLP-1 ljekova i karcinoma štitaste žlijezde, nakon što je ranije studija ukazala na povećan rizik. Ranije ove nedjelje, jedno od najvećih istraživanja o mogućoj vezi – uključujući zdravstvene podatke za više od 145.000 ljudi – utvrdilo je da GLP-1 ljekovi nisu izazvali značajan porast rizika od razvoja karcinoma štitaste žlezde. Novo Nordisk, koji proizvodi Ozempik, Wegovy, Saxenda i Victozu, navodi karcinom štitaste žlijezde kao moguću nuspojavu svakog od tih ljekova.

Ty Roush, Forbes

No Evidence Linking Ozempic And Suicidal Thoughts, EU Says