Globalno, zemlje će obnoviti jednu milijardu hektara zemlje, što je područje veće od Kine, Saudijska Arabija će posaditi 10 milijardi stabala, ali može li to spasiti svijet?

Aktuelnosti Forbes BiH 27. maj 2024. 17:55
featured image

27. maj 2024. 17:55

Saudijska Arabija će 5. juna biti domaćin Svjetskog dana okoliša 2024., najvećeg međunarodnog dana zaštite okoliša, koji se ove godine fokusira na dezertifikaciju, degradaciju tla i otpornost na sušu.   

Više od dvije milijarde hektara zemlje globalno je degradirano, što direktno utječe na polovinu svjetske populacije i prijeti životu velikog broja vrsta.  Suočeni s ozbiljnim i dugotrajnim sušama, pješčanim olujama i povišenim temperaturama, pronalaženje načina da se spriječi da suha zemlja postane pustinja, izvori slatke vode da ispare i da se plodno tlo pretvori u prašinu, sada je ključno, kažu stručnjaci. 

Saudijska Arabija, gdje su brzi razvoj i povećanje ispaše stoke doveli do degradacije zemljišta, postavila je borbu protiv dezertifikacije kao prioritet. 

Foto: UN

Pokrenuta u martu 2021., Saudijska zelena inicijativa, navodi sajt UN-a, ima za cilj pretvoriti 30 posto zemlje u Saudijskoj Arabiji u prirodne rezervate, posaditi 10 milijardi stabala i obnoviti 40 miliona hektara degradiranog zemljišta.  

“Cilj je posaditi 400 miliona stabala do 2030.,” kaže Khaled Alabdulkader, izvršni direktor Nacionalnog centra za razvoj vegetacija i borbu protiv dezertifikacije Saudijske Arabije. 

Ova zemlja udružila se sa Grupom 20 nacija i Konvencijom Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD) kako bi pokrenuli G20 Globalnu zemljišnu inicijativu, koja ima za cilj smanjiti degradaciju za 50 posto do 2040, te će biti domaćin 16. Konferencija stranaka za UNCCD.  

Globalno, navodi UN, zemlje su se obavezale obnoviti jednu milijardu hektara zemlje, što je područje veće od Kine, u okviru UN-ovog Desetljeća obnove ekosistema. Ali ako se trenutni trendovi nastave, 1,5 milijardi hektara trebat će obnoviti kako bi se ispunili ciljevi neutralnosti degradacije zemljišta do 2030. godine.