Doktori nauka iz BiH volonterski kreirali prvu digitalnu platformu za naučnike

NAUKA Gana Forić 12. dec 2023. 11:26
featured image

12. dec 2023. 11:26

Dvojica doktora nauka Irfan Šljivo i Suad Krilašević kreirali su prvu digitalnu platformu BH Akademski imenik za istraživače u BiH i dijaspori, sa ciljem umrežavanja, saradnje i dijeljenja naučnih otkrića. Na projektu rade potpuno volonterski sa željom da unaprijede naučno istraživačku zajednicu u zemlji. Finansijska pomoć Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo bila je dovoljna da plate eksterne dizajnere za realizaciju ove ideje.

Ovo je prva akademska platforma u Bosni i Hercegovini. Nastala je kroz saradnju Asocijacija za Napredak Nauke i Tehnologije (ANNT) i kompanije RUnIT. Partner projekta je Akademija nauka i umjetnosti – BHAAAS.

Kako je nastala platforma za istraživače?

Irfan je magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a doktorat iz filozofije odbranio je u Švedskoj na Mälardalen univerzitetu. Trenutno radi kao computer scientist u NASA Ames istraživačkom Centru u Kaliforniji, unutar Robust Software Engineering grupe.

Irfan Šljivo

Kompaniju RunIT, koja je susnivač projekta, pokrenuo je sa prijateljem Jasminom Harbinja, s ciljem da rade na sistemima za podršku istraživanja, upravljanja i prikazivanja istraživačkih podataka. Ideja se razvila u zajednici zaljubljenika u trčanje – Tračanje i to u Sarajevu. Dio te zajednice bio je i tadašnji predsjednik ANNT Adnan Mehonić. BH Akademski imenik nastao je upravo zbog nedostatka jedne takve platforme za bosanskohercegovačke istraživače.

“Kroz iskustva kako rade istraživački centri i univerziteti u Švedskoj, počeli smo razmišljati kako bismo mogli pomoći našim istraživačima u BiH, jer smo primjetili nedostatak sličnih sistema u BiH”, ističe Irfan Šljivo. “S obzirom da smo Jasmin i ja uveliko pričali kako da ono što radimo sa Švedskom probamo prenijeti u BiH, Jasmin je organizovao jednu virtuelnu kafu sa Adnanom u jeku pandemije, u januaru 2021. Tada smo Adnanu predstavili misiju i svrhu RunIT kompanije i našu ideju kako bismo mogli doprinijeti BH naučno-istraživačkoj zajednici. Ti naši inicijalni razgovori sa ANNTom su iskristalisali ideju platforme koja će prvo sakupiti naučnike i istraživače bh. porijekla na jednom mjestu, i što je važnije i njihova istraživanja kojima se bave u smislu naučnih publikacija i projekata”, rekao je za FORBES BiH Irfan Šljivo.

Suad Krilašević, Tehnički Univerzitet u Delftu, Nizozemskoj

Trenutni predsjednik ANNT, Suad Krilašević, ima 28 godina, a doktorirao je na Tehničkom Univerzitetu u Delftu, Nizozemskoj, na temu “Derivative-free equilibrium seeking in multi-agent systems”. Stekao je titulu doktora tehničkih nauka iz oblasti automatike.

Trenutno puno radno vrijeme volontiram u Asocijaciji za napredak nauke i tehnologije. Doktorirao sam prije dva mjeseca, a u ovome periodu imamo nekoliko projekata na kojima radimo, od pisanja projekata i traženja partnera, pa do realizacije projekta BH akademski imenik. Zato sam odlučio da se nekoliko mjeseci posvetim Asocijaciji.
Suad Krilašević

Zajednica volontera koja (p)održava BH Akademski imenik

Troškove razvoja ove platforme trenutno pokriva RunIT, a troškove uposlenih nemaju, jer svi rade volonterski, uključujući i PR projekta Edisu Merdan. Dobili su novac za jedan projekat od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a njega su usmjerili da plate dizajnere, koji su nakon toga ostali da volonterski doprinose projektu.

“Kada smo imali jednu draft verziju imenika koju možemo pokazati, stupili smo u kontakt sa BHFF i BHAAS organizacijama, jer oni okupljaju istraživače koje želimo imati u imeniku, a imaju istu misiju kao i mi. Zato smo ih vidjeli kao prirodne partnere. Bili su apsolutno pozitivni na našu ideju od početka, i trenutno smo u procesu formaliziranja te saradnje u formi jednog savjetodavnog odbora koji će savjetovati u kojem smjeru da ide imenik i kako najbolje da služi našoj naučno-istraživačkoj zajednici u BiH i dijaspori,” rekao je Irfan Šljivo.

Suad Krilašević dodaje da imaju i tim od desetak beta testera koji je bio sastavljen od članova ANNT, kao i prijatelja i članova porodice koji su pomogli da se postigne potpuna funkcionalnost platforme. Ova platforma sadrži bitne podatke na jednom mjestu i čini ih pristupačnim za pretraživanje.

Naši naredni koraci idu ka jačem vezivanju za naučno-obrazovne institucije u BiH, a između ostalog i sa Nacionalnom Univerzitetskom bibliotekom, i svim bibliotekama u BiH, jer hoćemo da u budućnosti i sve arhive naučnih radova koje nisu digitalizirane postanu dostupne.
Irfan Šljivo

Ulaganjem u nauku, ulažemo u budućnost BiH

Zašto ovo rade volonterski i šta ih motiviše, Suad Krilašević odgovara da ulaganjem u nauku vidi šansu za napredak bosansko-hercegovačkog društva, s ciljem da ova zemlja postane svima ugodna za život.

Timovi i mentori (Suad Krilašević) ETF-a na STEM Games-u – Poreź, 2018

“Nažalost, i većina stranih investicija želi da iskoriste nas kao jeftinu radnu snagu, što ne pomaže u dizanju životnog standarda. Intuitivno je da što je neki proizvod inovativniji, on se može prodati za više novca, a naučno istraživački rad je ključan dio inovacije. Odakle će nam doći te nove ideje ako ne iz istraživanja? Kada je nakon rata BiH postala dio svjetskog slobodnog tržišta u svim sferama, trebalo je ulagati u naučno-istraživački rad barem iz imperativa da ostanemo konkurentni, ako ne iz nekih humanističkih razloga. To se nažalost nije dogodilo, tako da na tome se mora raditi sada,” zaključuje Krilašević.

Dugoročno planiraju formirati savjetodavni odbor sa svim relevantnim neprofitnim organizacijama. A to je kako kažu prvi korak ka samoodrživosti imenika. U planu im je formiranje drugog nivoa partnerstva sa naučnim i obrazovnim institucijama koje bi mogle koristiti dodatne usluge od BH akademskog imenika. Kroz nacionalne i EU projekte će nastojati da rade na unaprijeđenju imenika, a RunIT će nastaviti pružati podršku projektu jer smatraju da je ovo od nacionalnog značaja. Paralelno, ANNT planira uspostaviti saradnju sa Ministarstvom za ljudska i prave i izbjeglice BiH na nekoliko projekata. Nadaju se da će moći iskoristiti tu saradnju za jačanje BH Akademskog imenika.