Broj spermatozoida decenijama u padu — naučnici krive mobilne telefone

NAUKA Forbes 1. nov 2023. 16:04
featured image

1. nov 2023. 16:04

Robert Hart, novinar FORBES-a

Muškarci koji često koriste svoje mobilne telefone imaju manji broj spermatozoida od muškaraca koji ih koriste rijeđe, prema novom istraživanju objavljenom u utorak u časopisu Fertility and Sterility, koje nudi novi uvid u višedecenijske misterije pada broja spermatozoida i rastuće neplodnosti koja je zbunila stručnjake i izazvala globalnu krizu plodnosti.

Između 2005. i 2018. godine, švicarski naučnici na Univerzitetu u Ženevi i Švicarskom institutu za tropsko i javno zdravlje regrutirali su 2.886 muškaraca starosti između 18 i 22 godine iz vojnih regrutnih centara i tražili od njih da vode evidenciju o korištenju mobilnih telefona, kao i druge informacije o njihovom načinu života i općem zdravlju.

Naučnici su provjerili količinu i kvalitetu sperme učesnika studije i analizirali podatke kako bi vidjeli da li je korištenje mobilnog telefona povezano s promjenama u broju spermatozoida, važnoj mjeri plodnosti.

Muškarci koji su koristili svoje telefone više od 20 puta dnevno imali su značajno manji broj spermatozoida i koncentraciju sperme – manje važan, ali ipak koristan pokazatelj od ukupnog broja spermatozoida – od muškaraca koji su koristili telefon samo jednom sedmično, otkrili su istraživači, razlika od oko petine za oba mjerenja.

Sve u svemu, istraživači su rekli da muškarci koji koriste svoje telefone 20 ili više puta dnevno imaju 21% veći rizik da imaju nizak ukupni broj spermatozoida koji je pao ispod referentnih vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije za plodne muškarce u odnosu na one koji rijetko koriste svoje telefone.

Redovni korisnici telefona takođe su imali 30% veći rizik od niske koncentracije sperme ispod referentne vrijednosti WHO, rekli su istraživači, dodajući da je broj spermatozoida bio veći kod rjeđih korisnika i opadao kako je upotreba rasla.

Istraživanje također sugerira da mjesto gdje se telefoni drže kada se ne koriste – kao što su džepovi na pantalonama, nosači kaiševa ili džepovi jakne – ne utiču na koncentraciju sperme ili broj spermatozoida, iako je Rita Rahban, jedna od istraživačica koja je vodila ispitivanje, rekla da je teško izvesti “zaista čvrst zaključak o ovoj specifičnoj stvari” jer je većina učesnika nosila telefone blizu tijela.

Studija je opservacijske prirode i istraživači su naglasili da ne može definitivno ukazati na korištenje mobilnog telefona kao uzrok nižeg broja spermatozoida, iako su pokušali uzeti u obzir druge faktore koji bi to mogli prouzrokovati, poput načina života. Kako bi izmjerili utjecaj elektromagnetnih valova i različitih vrsta korištenja telefona – poput poziva, pretraživanja interneta i slanja poruka – istraživači su upravo pokrenuli novo ispitivanje koje će preciznije snimati podatke pomoću aplikacije za pametne telefone, te aktivno regrutuju učesnike da se uključe.

Veza između upotrebe telefona i broja spermatozoida postala je manje izražena tokom studije, rekli su istraživači. Ova sve manja povezanost dogodila se u fazama koje su odgovarale prelasku sa 2G na 3G mreže i sa 3G na 4G mreže, rekao je Martin Roosli, vanredni profesor na Švicarskom institutu za tropsko i javno zdravlje uključen u istraživanje.

Vjeruje se da je energija uključena u slanje i primanje telefonskih signala, što može uzrokovati zagrijavanje, jedan od mogućih razloga zašto telefoni mogu utjecati na kvalitet sperme. Kako modernije mreže koriste manje energije za prenos signala, prelasci na 3G i 4G “doveli su do smanjenja snage odašiljanja telefona” i možda su smanjili jedan od potencijalnih faktora koji utiču na manji broj spermatozoida, objasnio je Roosli.

Uticaj smanjene snage prijenosa telefona vjerovatno će se povećati kako se novije mreže šire i s pojavom nove telekomunikacijske tehnologije, rekli su istraživači, pozivajući na dodatna istraživanja kako bi bolje razumjeli uticaje koje to može imati na zdravlje i plodnost.

Broj spermatozoida pada decenijama. Naučnicima nije jasno zašto, a usred znakova da se pad broja spermatozoida ubrzava, upozorili su da se kriza plodnosti nazire na horizontu. Jedna studija procjenjuje da je ukupan broj spermatozoida, koji utiče na šanse začeća, pao za čak 62% između 1973. i 2018. godine.

Različite karakteristike modernog života su postavljene kao potencijalni uzroci, a može ih biti više od jedne, uključujući zagađenje, upotreba alkohola i droga, povećanje temperature zbog globalnog zagrijavanja, stres, loša prehrana, sjedilački način života i izloženost hemikalijama poput pesticida.

Međutim, ne slažu se svi naučnici da broj spermatozoida opada i to pitanje nije riješeno. Čak i u naučnim okruženjima, broj spermatozoida može biti izuzetno teško precizno izmjeriti, a mnogi faktori koji mogu uticati na broj spermatozoida mogu se uveliko razlikovati u različitim kulturama – kao što je izbor donjeg rublja – i teško ih je uzeti u obzir u studijama.