Sedam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade

LIFESTYLE Forbes 4. jun 2024. 16:50
featured image

4. jun 2024. 16:50

Emocionalna inteligencija je važan koncept koji sve više dobija na popularnosti posljednjih godina. Emocionalna inteligencija ili EQ se odnosi na sposobnost prepoznavanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i emocijama drugih ljudi. Ljudi sa visokom emocionalnom inteligencijom su generalno uspješniji i zadovoljniji u životu, bilo da se radi o privatnim ili poslovnim odnosima.

Istraživanja pokazuju da emocionalno inteligentni ljudi rjeđe pate od depresije i anksioznosti. Njihovi životi nisu haotični, već ispunjeni promišljenim i smislenim odlukama. Postižu bolje rezultate na poslu, srećniji su u vezama i kontinuirano rade na ostvarivanju pozitivnih ishoda u svim aspektima života.

Ali šta je to što emocionalno inteligentni ljudi NE rade? Evo 7 primjera:

1. Ne upliću se u tuđe drame

Empatija je jedna od ključnih osobina emocionalne inteligencije. Međutim, postoji velika razlika između saosjećanja sa nekim i dopuštanja da nas tuđi bijes ili tuga potpuno obuzmu. Emocionalno inteligentni ljudi pažljivo slušaju, daju nježne ali konstruktivne savjete i nude pomoć. Ali ne dozvoljavaju da tuđi životi i reakcije diktiraju njihovo sopstveno stanje.

2. Ne žale se

Žaljenje implicira dvije stvari – da smo žrtve i da za naše probleme ne postoji rješenje. Emocionalno inteligentni ljudi se rijetko osjećaju kao žrtve, a još ređe misle da je rješenje van njihovog domašaja. Umjesto da traže krivca, odmah razmišljaju kako da konstruktivno pristupe problemu.

3. Ne govore uvijek „da“

Samokontrola je siguran znak emocionalno stabilne osobe. Oni su svjesni da će, na primjer, druga čaša vina dovesti do negativnih posljedica sljedećeg jutra. Odlučni su u svojim izborima, umjesto da kažu „ne znam, možda“. Što češće praktikuju pravo da kažu „ne“, to su slobodniji da se fokusiraju na svoje ciljeve.

4. Ne tračaju

Emocionalno inteligentni ljudi izbjegavaju ogovaranje jednako odlučno kao i dramu. Svjesni su da je osuđivanje drugih samo prilika za lični razvoj i poboljšanje.

5. Ne oslanjaju se na druge za sreću

Oni su samodovoljni u svim aspektima života, uključujući zadovoljstvo i mir. Naučili su da oslanjanje na druge da ih usreće vodi razočarenju. Umjesto toga, sami pronalaze hobije koji ih ispunjavaju i ciljeve čije ostvarenje gradi samopoštovanje.

6. Ne upuštaju se u negativne unutrašnje monologe

Rijetko ko je potpuno imun na pesimistične misli poput „ružan sam“ ili „trebalo je da uradim bolje“. Ali emocionalno inteligentni ljudi imaju sposobnost da preusmjere takve misli prije nego što odu predaleko. Oslanjaju se na činjenice da donesu zaključke. Prepoznaju da su negativne misli samo misli i da imaju moć da ih ignorišu.

7. Ne žive u prošlosti

Ljudi koji više žive u prošlosti nego u sadašnjosti podložni su mnoštvu mentalnih problema, od kajanja do strepnje. Emocionalno inteligentni poštuju svoju prošlost, ali su svjesni važnosti življenja u sadašnjem trenutku. Uče iz prošlosti, ali ne dopuštaju da umanji njihovu sposobnost da napreduju i njeguju vitalne emocije samozadovoljstva, zahvalnosti i nade.

Zaključak je da emocionalna inteligencija igra ključnu ulogu u postizanju uspjeha i ispunjenja u životu. Iako neki imaju prirodno viši EQ od drugih, dobre vijesti su da se emocionalna inteligencija može razvijati i njegovati. Svijest o stvarima koje emocionalno zrele osobe ne rade je odličan prvi korak ka razvoju emocionalne inteligencije.

S druge strane, niska emocionalna inteligencija često stoji na putu ličnom rastu i uspješnim odnosima. Uplitanje u tuđe drame, žaljenje, nedostatak samokontrole, ogovaranje, oslanjanje na druge za sreću, negativni self-talk i življenje u prošlosti su neki od pokazatelja da nam je EQ nizak. Uvid u ove destruktivne obrasce ponašanja nam daje moć da počnemo da ih mijenjamo.

Bez obzira u kojoj se tački nalazimo, nikada nije kasno da počnemo da radimo na sebi i unapređujemo svoju emocionalnu inteligenciju. Život emocionalno svjesne, samodovoljne i psihički otporne osobe je cilj vrijedan truda. A put do njega počinje prepoznavanjem i eliminisanjem kontraproduktivnih navika koje nas sputavaju.