Istraživanje Eurostata: Građani Crne Gore najmanje zadovoljni količinom slobodnog vremena, gdje je na listi BiH?

featured image

2. jul 2024. 09:26

Građani Crne Gore i Turske, najnezadovoljniji su u Evropi kada je u pitanju slobodno vrijeme kojim raspolažu, objavio je Eurostat.

Prema istraživanju Eurostata za 2022. godinu, objavljenom 28. juna, stepen zadovoljstva količinom slobodnog vremena u Crnoj Gori je 5,3, a u Turskoj 4,8. Istraživanje je obuhvatilo članice EU i zemlje kandidatkinje za ulazak u EU.

„U 2022. godini, ukupno zadovoljstvo količinom slobodnog vremena u EU je u prosjeku iznosilo 6,8 poena, na osnovu skale od 0 (uopšte nisam zadovoljan) do 10 (potpuno zadovoljan). Rezultat je bio isti u poređenju sa prethodnim istraživanjem iz 2018. U okviru kvaliteta života, informacije o slobodnom vremenu i društvenim interakcijama pokrivaju kvantitativne i kvalitativne aspekte“, naveo je Eurostat.

Ispitivanje je obuhvatilo 20 varijabli, koje pokrivaju teme od ličnog blagostanja (zadovoljstvo različitim oblastima života, pozitivna i negativna osjećanja kao što su sreća, pripadnost i usamljenost) do učešća u socijalnom i kulturnom životu.

Količinom slobodnog vremena najviše su zadovoljni građani Finske (7,7), potom Danske (7,5) i Slovenije (7,5).

Najniže ocjene su osim u crnoj Gori, zabilježene u Grčkoj (5,5) i Bugarskoj (5,7), kao i na Kipru (6,2).

Ukupno zadovoljstvo količinom slobodnog vremena u EU je, tokom 2022. godine, prosječno iznosilo 6,8 bodova. va ocjena je ista u poređenju sa prethodnim istraživanjem iz 2018. godine, navodi Eurostat.

„U 11 zemalja EU zabilježeno je ukupno zadovoljstvo količinom slobodnog vremena od 7 bodova ili više“, saopštio je Eurostat.

Kada je riječ o zemljama regiona u Srbiji je ocjena 6, za Hrvatsku 6,4, dok podataka za BiH, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju nema.

Podaci za 2022. pokazuju da su domaćinstva bez djece (koja žive sa roditeljima, nekativna su ili maloljetna), osobe s nižim srednjim obrazovanjem i stariji odrasli su više zadovoljni količinom slobodnog vremena.

Domaćinstva u EU bez izdržavane djece bila su više zadovoljna količinom slobodnog vremena (7,0 bodova) u poređenju sa domaćinstvima sa mlađom (izdržavanom) djecom (6,4).

Istraživanj Eurostata pokazalo je „zanimljiv šablon“ kada je obrazovanje u pitanju – što je taj nivo viši (iznad završene srednje škole) – to su ljudi manje zadovoljni količinom slobodnog vremena (6,6).

Osobe s nižim srednjim obrazovanjem imaju viši nivo zadovoljstva (6,9), a osobe sa srednjim obrazovanjem 6,8 poena.

Kada je riječ o godinama, najviši nivo zadovoljstva količinom slobodnog vremena zabilježen je među starijim osobama (65 godina i stariji) 7,6 bodova, zatim među najmlađom grupom (16-24 godina) 7,1 poen.

Osobe koje imaju od 25 do 64 godine bile su najmanje zadovoljne količinom slobodnog vremena (6,4 bodova).

I u 2018. i u 2022. godini, muškarci i žene imaju isti nivo zadovoljstva svojom količinom slobodnog vremena, prosječno 6,8 bodova.