Euribor i kamatne stope: Šta to znači za vaš novčanik?

EKONOMIJA Forbes BiH 9. jul 2024. 12:24
featured image

9. jul 2024. 12:24

Razumijevanje Euribora i njegovog utjecaja na finansijsko tržište BiH

U svijetu ekonomije i finansija, pojam Euribor često izaziva zbunjenost kod građana. Međutim, razumijevanje ovog koncepta može biti ključno za upravljanje ličnim finansijama, posebno kada je riječ o kreditima. U ovom članku ćemo detaljno objasniti šta je Euribor, kako utječe na kamatne stope u Bosni i Hercegovini, i šta to znači za vaš novac.

Šta je zapravo Euribor?

Euribor, ili European Interbank Offered Rate, predstavlja prosječnu kamatnu stopu po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac. Ova stopa igra ključnu ulogu u određivanju varijabilnih kamatnih stopa na kredite i depozite.

Postoji pet različitih Euribor stopa, ali u praksi se najčešće koriste šestomjesečni i 12-mjesečni Euribor. Ove stope se mijenjaju u skladu s ekonomskim kretanjima i odlukama Evropske centralne banke (ECB).

Kako Euribor utječe na kamate u BiH?

Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije niti eurozone, naše finansijsko tržište nije izolirano od evropskih trendova. Mnoge banke u BiH vezuju svoje varijabilne kamatne stope za Euribor, što znači da promjene ove stope direktno utječu na cijenu kredita u našoj zemlji.

Nedavno je ECB smanjila svoje referentne kamatne stope za 0,25%, što je dovelo do pada Euribora. Na primjer, šestomjesečni Euribor je pao sa 4,143% u oktobru 2023. na 3,661% u junu 2024. godine. Ova promjena bi trebala donijeti olakšanje korisnicima kredita s varijabilnom kamatnom stopom.

Ko može očekivati smanjenje kamata?

Nažalost, smanjenje Euribora ne znači automatsko smanjenje rata za sve korisnike kredita. Agencija za bankarstvo Federacije BiH objašnjava da će smanjenje kamatnih stopa biti vidljivo samo kod određenih kredita:

  1. Krediti kod kojih je banka u proteklom periodu povećala kamatu u punom iznosu promjene vezane za Euribor stope.
  2. Krediti kod kojih će Euribor stopa pasti na 2% ili niže.

Važno je napomenuti da ovi krediti nemaju značajan udio na tržištu Federacije BiH.

Mjere za zaštitu potrošača

Agencija za bankarstvo FBiH je, u saradnji s Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, poduzela korake kako bi zaštitila građane od naglih skokova kamatnih stopa. Uvedene su privremene mjere koje ograničavaju povećanje kamata na maksimalno 2% (200 baznih poena) iznad početne kamatne stope.

Ove mjere su produžene do kraja 2024. godine, što bi trebalo osigurati stabilnost na tržištu kredita u periodu očekivanog ekonomskog oporavka.

Specifičnosti bosanskohercegovačkog tržišta

Za razliku od nekih drugih evropskih zemalja, inflacija u BiH je uglavnom “uvezena”, odnosno vođena cijenama strateških dobara, energenata i hrane. Ovo znači da naša ekonomija reaguje drugačije na promjene referentnih kamatnih stopa nego zemlje eurozone.

Agencija za bankarstvo FBiH ističe da su pažljivo procjenjivali specifičnosti naše ekonomije pri donošenju odluka o upravljanju rizicima povezanim s promjenama kamatnih stopa.

Šta možete očekivati u budućnosti?

Eksperti predviđaju da se značajnije smanjenje referentnih kamatnih stopa ECB-a neće desiti prije sljedeće godine ili čak kasnije. Ovo znači da bi kamatne stope na kredite u BiH mogle ostati relativno stabilne u narednom periodu.

Međutim, važno je napomenuti da su ekonomska predviđanja uvijek neizvjesna. Globalni događaji, poput geopolitičkih tenzija ili novih ekonomskih kriza, mogu brzo promijeniti situaciju.

Foto: Pixabay

Savjeti za korisnike kredita

  1. Pažljivo čitajte ugovore: Prije potpisivanja ugovora o kreditu, detaljno proučite odredbe koje se tiču kamatnih stopa i njihovih promjena.
  2. Razmotrite fiksne kamatne stope: Ako vam je važna predvidljivost mjesečnih rata, razmislite o kreditima s fiksnom kamatnom stopom.
  3. Pratite ekonomske vijesti: Redovno praćenje ekonomskih trendova može vam pomoći da bolje razumijete i predvidite promjene kamatnih stopa.
  4. Razgovarajte sa svojom bankom: Ako imate poteškoća s otplatom kredita, ne ustručavajte se razgovarati sa svojom bankom o mogućim rješenjima.

Euribor: Vaš finansijski barometar

Razumijevanje Euribora i njegovog utjecaja na kamatne stope važno je za svakog građanina BiH koji ima ili razmišlja o uzimanju kredita. Iako promjene ovih stopa mogu djelovati zbunjujuće, važno je znati da postoje mehanizmi zaštite potrošača.

Agencije za bankarstvo u BiH aktivno rade na ublažavanju rizika povezanih s promjenama kamatnih stopa, nastojeći osigurati stabilnost finansijskog sistema i zaštitu interesa građana.

U vremenu ekonomske neizvjesnosti, informiranost i oprez su ključni. Redovno se informišite o ekonomskim trendovima, pažljivo čitajte ugovore i ne ustručavajte se tražiti savjet stručnjaka kada je riječ o važnim finansijskim odlukama.

Promjene Euribora i kamatnih stopa su neizbježan dio ekonomskog ciklusa, ali s pravim znanjem i pristupom, možete donijeti informirane odluke koje će vam pomoći da uspješno upravljate svojim finansijama u godinama koje dolaze.