Cijene proizvoda i usluga u BiH u maju rasle za dva posto u odnosu na isti period prošle godine

EKONOMIJA Forbes BiH 9. jul 2024. 11:16
featured image

9. jul 2024. 11:16

Nivo cijena u maju 2024. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,0 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici za 0,9 posto, alkoholna pića i duhan za 3,9 posto. Ovi podaci ukazuju na kontinuirani trend rasta cijena, posebno u kategorijama koje čine značajan dio potrošačke korpe.

Nivo cijena u maju u poređenju s istim mjesecom prethodne godine, bilježi rast od 0,8 posto i kada je riječ o režijskim troškovima i troškovima stanovanja. Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće rasli su za 1,6 posto, zdravstvene usluge za 3,3 posto, prijevoz 4,5 posto, komunikacije za 1,7 posto, rekreacija i kultura za 4,2 posto, obrazovanje za 2,0 posto, restoranske i hotelske usluge za 7,1 posto, kao i ostala dobra i usluge za 5,0 posto. Isti podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je prosječni pad cijena zabilježen u odjeljku odjeća i obuća za 7,4 posto.

I dok su cijene u maju 2024. godine u odnosu na maj 2023. godine rasle za dva posto, cijene proizvoda i usluga u maju u odnosu na april ove godine neznatno su bile manje, tek 0,2 posto. Tako naprimjer, posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje u maju ove godine u odnosu na prethodni
mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u kategoriji hrana i bezalkoholni napici za 0,1 posto, odjeća i obuća za 0,4 posto, stanovanje i režijski izdaci za 0,1 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1 posto, prijevoz za 1,0 posto i komunikacije za 0,1 posto.

Kada je o proizvođačkim cijenama industrijskih proizvoda riječ u maju ove godine u odnosu na prethodni mjesec, one su, prema podacima Agencije za statistiku BiH, zabilježile rast za 0,6 posto dok su u
odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 0,1 posto. Nadalje, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u maju ove godine u odnosu na april rasle su za 0,8 posto, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 2,1 posto. Kada je riječ o njihovoj visini za inozemna tržišta u maju su rasle za 0,5 posto u odnosu na april, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile su pad nivoa cijena za 1,8 posto.