BiH postaje turistička atrakcija: U maju mjesecu za 12,5% više turista u odnosu na isti mjesec prošle godine

EKONOMIJA Forbes BiH 5. jul 2024. 14:29
featured image

5. jul 2024. 14:29

U Bosni i Hercegovini u mjesecu maju 2024. turisti su ostvarili 188.719 posjeta, što je više za 34,7% u odnosu na april 2024. i za 12,5% više u odnosu na maj 2023. godine, stoji u izvještaju Agencije za statistiku BiH.

Turisti su ostvarili 371.178 noćenja, što je više za 32,2% u odnosu na april 2024. i za 11,4% više u odnosu na maj 2023. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 30,4% dok je 69,6% učešće stranih turista.

Pixaby

Najviše turista iz Srbije

Broj noćenja domaćih turista veći je za 37,0% u odnosu na april 2024. i veći za 2,6% u odnosu na maj 2023. godine. Brojnoćenja stranih turista veći je za 30,3% u odnosu na april 2024. i veći za 15,7% u odnosu na maj 2023. godine.U maju 2024. godine, u strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije sa 13,9%, potom slijede turisti iz Turske sa 10,2%, Hrvatske sa 9,9%, Slovenije sa 6,4%, Njemačke sa 5,8%, Kine sa 4,2%, Sjedinjenih Američkih Država sa 4,0%, Poljske sa 3,3% i Austrije sa 3,1% noćenja.

Ove zemlje zajedno čine 60,8% ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su preostalih 39,2% noćenja. Neto stopa iskorištenosti soba u maju 2024. iznosila je 38,1%, a stalnih kreveta 28,0%, dok je u maju 2023. stopa iskorištenosti soba iznosila 35,2%, a stalnih kreveta 26,4%. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,7%.

Pixaby

Egipćani najduže ostaju

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Egipta sa 4,5 noćenja, Kuvajta sa 3,6 noćenja, Irske sa 3,3 noćenja, Irana sa 3,2 noćenja i Francuske sa 3,1 noćenja u prosjeku.

Turistima je u maju 2024. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.998 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je što je za 4,6% više u odnosu maj 2023. i 46.671 raspoloživa kreveta što je više za 5,6% u odnosu na isti mjesec 2023. godine.

U okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 19.074 soba i apartmana što je za 4,1% više u odnosu na maj 2023. i 40.590 kreveta što je za 5,1% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.