Amal Clooney: Kao advokat za ljudska prava nikada neću prihvatiti da život jednog djeteta ima manju vrijednost od života drugog

featured image

22. maj 2024. 14:21

“Prije više od četiri mjeseca, tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karim Khan, zamolio me da mu pomognem u procjeni postoji li dovoljno dokaza za podizanje optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Izraelu i Gazi. Pristala sam i pridružila se komisiji međunarodnih pravnih stručnjaka u ovom zadatku. Jednoglasno smo odlučili da Sud ima nadležnost nad zločinima počinjenim u Palestini i da postoje razumni razlozi vjerovati da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i izraelski ministar obrane Yoav Gallant počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući izgladnjivanje kao metodu ratovanja, ubistva, progon i istrebljenje. Jednoglasno zaključujemo da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su vođe Hamasa Yahya Sinwar, Mohammed Deif i Ismail Haniyeh počinili ratne zločine i zločine protiv čovječno uključujući uzimanje talaca, ubistava i zločine seksualnog nasilja”, navela je između ostalog Amal Clooney, advokatica za ljudska prava na stranici Clooney fondacije naglašavajući važnost vladavine prava i potrebe zaštite života civila.

Međunarodni kazneni sud (ICC), Foto: REUTERS/Piroschka van de Wou

“Zakon koji štiti civile u ratu razvijen je prije više od 100 godina i primjenjuje se u svakoj zemlji svijeta bez obzira na razloge sukoba. Kao advokat za ljudska prava, nikada neću prihvatiti da život jednog djeteta ima manju vrijednost od života drugog. Ne prihvatam da bilo kakav sukob bude izvan domašaja zakona, niti da bilo koji počinitelj bude iznad zakona. Stoga podržavam historijski korak koji je tužitelj Međunarodnog kaznenog suda poduzeo kako bi donio pravdu žrtvama zločina u Izraelu i Palestini.

Al-Aqsa Flood i Iron Swords

Podsjećamo, Vijeće stručnjaka za međunarodno pravo koje je sazvao tužitelj Međunarodnog kaznenog suda, Karim Khan osnovano je na zahtjev tužitelja kao podrška njegovoj istrazi o ‘situaciji u državi Palestini’, koja pokriva međunarodne zločine počinjene ili na teritoriju Palestine ili od strane palestinskog državljanina. Mandat Komisije bio je savjetovati tužitelja o tome ispunjavaju li njegovi zahtjevi za izdavanje naloga za hapšenje standard predviđen u članku 58. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda. Članovi panela jednoglasno su podržali ocjenu tužitelja da je Sud imao nadležnost nad slučajem i da postoje ‘razumni razlozi za vjerovanje’ da su pojedinci navedeni u nalozima za uhićenje — uključujući više čelnike Hamasa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua — počinili ratne zločine ili zločina protiv čovječnosti u nadležnosti Suda.

Jedan dio razorene Gaze, Foto: REUTERS/Mohammed Salem

Pravni stručnjaci zaključili su i da ratni zločini zahtijevaju povezanost s oružanim sukobom, a za neke ratne zločine ovaj sukob mora biti međunarodni. Iz tog razloga potrebno je procijeniti situaciju u Gazi i Izraelu kako bi se utvrdilo postoji li oružani sukob i, ako postoji, kakve je prirode.

Panel se slaže sa zaključkom tužioca da sukobi u Izraelu i Gazi uključuju međunarodni oružani sukob i ne-međunarodni oružani sukob koji se odvijaju paralelno. Hamas je visoko organizovana nedržavna oružana grupa, a neprijateljstva između Hamasa i Izraela su bila dovoljno intenzivna da dostignu prag nemeđunarodnog oružanog sukoba. Procjena je da je nemeđunarodni oružani sukob između Izraela i Hamasa započeo najkasnije 7. oktobra 2023. godine, kada su Hamas i druge palestinske oružane grupe pokrenule Operaciju al-Aqsa Flood (Al-Aksa poplava) protiv Izraela, a Izrael odgovorio svojom Operacijom mača (Iron Swords). Panel je također zaključio da postoji međunarodni oružani sukob između Izraela i Palestine na osnovu sljedećih razloga:

a) Palestina je država u skladu s kriterijima postavljenim u međunarodnom pravu, za što postoji dovoljno jak argument za potrebe zahtjeva sudu za nalog za hapšenje, te međunarodni oružani sukob nastaje ako država koristi silu protiv nedržavnog aktera na teritoriji druge države bez pristanka potonje;

b) Palestina i Izrael su obje Visoke strane ugovornice Ženevskih konvencija iz 1949. godine, te prema tekstu Zajedničkog člana 2. konvencija, oružani sukob između dvije Visoke strane ugovornice je međunarodnog karaktera;

c) Postoji vojna okupacija od strane Izraela nad barem nekim palestinskim teritorijama.

Ko su pravni stručnjaci koji su učestvovali u analizi dokaza

Procjena Panela je da je međunarodni oružani sukob započeo najkasnije 7. oktobra 2023. godine, kada je Izrael prvi put počeo odgovarati na napad Hamasa na svojoj teritoriji koristeći silu na teritoriji Palestine bez njenog pristanka.

Zločini protiv čovječnosti ne zahtijevaju povezanost s oružanim sukobom, ali moraju biti počinjeni u kontekstu ‘raširenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv bilo kojeg civilnog stanovništva’, prema državnoj ili organizacionoj politici. Panel se slaže s tužiocem da su ovi elementi ispunjeni.

Sir Adrian Fulford, Foto: judiciary.uk
Theodor Meron, Foto: Reuters
Danny Friedman, Foto: Youtube
Helena Kennedy, Foto: Wikipedia
Elizabeth Wilmshurst, Foto: Gary Lee / Avalon / Profimedia

Nakon što je detaljno pregledao zahtjeve za nalog za hapšenje, Viječe je svjesno da je sada odluka o izdavanju naloga na časnim sucima Suda. Tri suca na ICC-u će u naredna dva mjeseca odlučiti hoće li izdati naloge za hapšenje. Stručnjaci se slažu kako je vjerovatno da će biti odobreni.

Stručnjaci u panelu osim Amal Clooney bili su: Sir Adrian Fulford, penzionisani je lord prizivnog suda, koji je 27 godina radio kao sudac u Ujedinjenom Kraljevstvu, sudac Theodor Meron:, američko-izraelski advokat i sudac koji je radio na sudovima Ujedinjenih naroda u vezi s ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, Danny Friedman, sudac visokog suda u Sjevernoj Irskoj, Barunica Helena Kennedy, advokatica i direktorica Instituta za ljudska prava Međunarodne advokatske komore i Elizabeth Wilmshurst, saradnica međunarodnog prava u Chatham Houseu u Londonu.