Kako spriječiti da AI smanji vještine kritičkog razmišljanja vaših zaposlenika?

TEHNOLOGIJA Forbes 13. nov 2023. 16:34
featured image

13. nov 2023. 16:34

Jess Elmquist, članica Vijeća za ljudske resurse FORBES-a

“Postepeno, a onda iznenada.”

Tako je lik u knjizi Ernesta Hemingwaya “Sunce se ponovo rađa” opisao pad u bankrot. Ali isto tako može dobro da ilustruje brzinu poremećaja u vještinama zaposlenih koje predviđa Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum). Kada je WEF prvi put 2016. godine objavio izvještaj Budućnost poslova, kompanije su predviđale da će vještine 35% radnika biti značajno izmijenjene u narednih pet godina. Prema posljednjem istraživanju organizacije, taj procenat je skočio na 44% u 2023. godini.

Ključni razlog za povećanje – vještačka inteligencija (AI). Walmart, na primjer, planira da automatizuje mnoštvo svojih skladišta. To znači da će hiljade zaposlenih u skladištima morati da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju za druge interne pozicije dok kompanija dovodi ljude sa novim vještinama, kao što su tehničari.

Došlo je vrijeme za kompanije da ponude liberalne edukacije u umjetničkom stilu, koje naglašavaju analitičko razmišljanje, rješavanje problema i komunikacijske vještine, zajedno sa drugim mentalnim moćima, za ovaj novi svijet i rad. HR lideri prepoznaju potencijal AI da unaprijedi efikasnost i pozitivne ishode, uključujući stvaranje novih uloga, profesionalni razvoj i karijerne prilike. Ali su takođe oprezni. AI je zamišljen da radi u tandemu s ljudima i oslobodi ih ponavljajućih aspekata njihovih poslova, i onda kako da osiguramo da ne postanemo previše zavisni od njegove podrške?

Znači da bi tehnologija mogla da preuzme stvari

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Na prekretnici smo. Sa bilo kojim velikim tehnološkim napretkom koji pojednostavljuje naš život i obogaćuje naša iskustva, ljudi često zapostavljaju vještine koje su nam potrebne da opstanemo. Vještine koje su nekad bile osnovne više nisu potrebne. Moramo biti oprezni sa AI, da ne delegiramo naše vještine kritičkog razmišljanja i memoriju naših mišića. HR lideri trebali bi biti na oprezu zbog sljedećih znakova upozorenja da zaposleni koriste tehnologiju u pogrešne svrhe:

  • Timovi su prestali pokazivati svoj rad.
  • Zaposleni koji su postali previše ovisni o platformama za e-poruke sada se bore s komunikacijom licem u lice. Kako mi je nedavno rekao dobar prijatelj i direktor za HR, “teško je biti čovjek preko ekrana”.
  • Članovi tima koriste nerecenzirane izvore za istraživanje (“Vidio sam na TikToku, ili na internetu, pa mora da je istinito”) ili jednostavno rade Google pretrage umjesto da provode relevantna istraživanja.

Kada vaši zaposleni počnu da ovise o AI tehnologiji za promišljene zadatke koji se vrte oko čovjeka, možda je vrijeme da prekvalificirate radnike kako biste ih bolje pripremili za promijenjene potrebe posla.

Najbolje vještine za (ponovni) razvoj

Gdje bi trebalo da stavite fokus u prekvalifikaciji radne snage? Prema studiji WEF, ovo je top pet osnovnih vještina za koje kompanije smatraju da će biti najvažnije: analitičko razmišljanje; kreativno razmišljanje; otpornost, fleksibilnost i agilnost; motivacija i samosvijest; i radoznalost i životno učenje.

Analitičko i kreativno razmišljanje – obje vještine spoznaje – jesu dvije najvažnije vještine za većinu kompanija. Možete li da pogodite koja je bila posljednje ragnirana od svih glavnih vještina? Fizičke sposobnosti kao što su manuelna spretnost, izdržljivost i senzorno procesiranje. Ovo znači da je mentalno, više nego fizičko, ono što kompanije traže kod svojih ljudi. To je ogromna promjena u odnosu na prošle generacije koje su smatrale da je rad rukama karta za prosperitet.

Istraživači WEF su primijetili da će, u sljedećih pet godina, efektivne inicijative prekvalifikacije i dokvalifikacije, biti ključne za uspjeh organizacija. Međutim, strategije ne odražavaju uvijek vještine kojima raste značaj. Tako da i dalje ima posla.

Nemojte da vas namami lakši put

U ljudskoj prirodi je da želimo da tražimo komfor gdje god možemo da ga dobijemo. Ako nam nešto olakšava živote, posebno ako se radi o suvišnim zadacima, gravitiraćemo ka tome. Odložićemo stvar koja je najbolja za nas da bismo našli lakši izlaz. To nije loša ili dobra osobina. To je samo realnost.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Želimo da AI radi prave stvari i sami da bismo mi mogli da radimo druge, prijatnije poslove. Ali i dalje su nam potrebni oštri, osnaženi ljudi, da bismo osigurali preciznost i efikasnost. HR lideri mogu ublažiti gubitak vještina tako što će tražiti znakove upozorenja i imati hrabar plan kada je riječ o radnoj snazi. Ali moramo početi odmah.

Još 1995. godine, davno prije Instagrama i TikToka, astrofizičar i naučni komunikator Carl Sagan predvidio je da će doći dan kada će “velike tehnološke moći biti u rukama nekolicine… kada će ljudi izgubiti sposobnost da postave svoje agende ili znalački propituju autoritete”. Zato poslodavci moraju primijeniti “postepen, potom iznenadan” pristup u razumijevanju potreba za vještinama. Bazirano na pojavi AI, organizacije bi trebale podržati svoju radnu snagu usvajanjem programa razvoja vještina koji odražavaju potrebe njihove industrije.

Predvodnici ljudi mogu i trebali bi početi stvarati potrebne depozite da bi podržali svijetlu budućnost radeći zajedno, a da se ne oslanjaju previše na AI tehnologiju.