ChatGPT odgovara na pitanja o terapiji kancera kao stručnjaci ili bolje od njih, tvrdi studija

TEHNOLOGIJA Forbes 3. apr 2024. 13:08
featured image

3. apr 2024. 13:08

Prema maloj studiji objavljenoj u utorak, ChatGPT može biti sposoban da odgovori na pitanja o radioterapiji kao i obučeni profesionalci ili bolje, što bi moglo smanjiti opterećenje i sagorijevanje doktora, pokazuju posljednji nalazi, koji sugerišu da vještačka inteligencija može poboljšati liječenje i dijagnozu kancera.

Odgovori ChatGPT-a na 115 čestih pitanja o radijacionoj onkologiji – radioterapiji ili hemioterapiji—bili su na nivou ili su nadmašili odgovore koje su pružili eksperti na internetu, često objašnjavajući kompleksne teme jednostavnijim jezikom, prema studiji Medicinskog fakulteta Nortvestern objavljenoj u JAMA Network.

Istraživači su sakupili pitanja i odgovore o radioterapiji sa sajtova Nacionalnog instituta za rak i Radiološkog društva Sjeverne Amerike prije nego što su ta pitanja postavili ČetGPT-u.

Zatim su tri radioterapeuta i tri radiološka fizičara ocjenili svaki odgovor po pitanju tačnosti, kompletnosti i sažetosti u poređenju sa odgovorima onlajn stručnjaka.

Amulia Jalamančili, specijalista radijacione onkologije na Medicinskom fakultetu Nortvestern, rekla je da bi tehnologija mogla pomoći u smanjenju opterećenja i sagorjevanja među ljekarima, koji su sve više traženi kako broj slučajeva kancera raste.

Pixaby

Pouzdani odgovori

Iako je ChatGPT pružao pouzdane odgovore, nekoliko odgovora je ipak bilo zabrinjavajuće zbog toga što su koristili jezik na nivou fakulteta, uključujući složeni medicinski žargon, upozorili su istraživači.

Istraživači i drugi naučnici sa Univerziteta Nortvestern razvijaju aplikaciju za generativnu vještačku inteligenciju koja će pomoći u odgovaranju na pitanja pacijenata o radioterapiji, rekli su istraživači.

Neku vrstu radioterapije prima 650.000 pacijenata sa kancerom godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama, prema studiji iz 2022. godine. Oko 60% pacijenata sa dijagnozom neke vrste kancera zahtjeva radioterapiju ili hemioterapiju.

Zdravstveni profesionalci sve više sugerišu da bi vještačka inteligencija mogla koristiti onkologiji kako se tehnologija brzo razvija. Ljekari sa Univerziteta Stenford napisali su prošle godine da bi vještačka inteligencija mogla biti korištena kao alat za smanjenje grešaka u dijagnozi i poboljšanje stope otkrivanja kancera, iako je tehnologija još uvijek „godinama daleko“ od pomoći u predviđanju ishoda liječenja i skrininga za kancer.

Korištenje vještačke inteligencije za prognozu, dijagnozu i predviđanje kancera „jednog dana“ može rezultirati efikasnijim liječenjem kancera, prema studiji iz 2023. godine. Iako bi vještačka inteligencija eventualno mogla biti korisna u onkologiji, postoji zabrinutost zbog „jedinstvenih etičkih i pravnih razmatranja“, uključujući „urođene“ pristrasnosti u skupovima podataka koji se koriste za obuku tehnologije.

Istraživači sa Univerziteta Oksford i Univerziteta u Mančesteru koristili su vještačku inteligenciju za identifikaciju drugog oblika kancera prostate ranije ovog mjeseca. Vještačka inteligencija je korištena za proučavanje promjena u DNK uzorcima kancera prostate kod 159 pacijenata, što je ukazalo na dvije različite grupe kancera među tim pacijentima, rekli su istraživači.

Taj Raš, novinar Forbes