Šta donosi dokument o principima poslovnog integriteta koje je u Sarajevu potpisalo više od 30 kompanija koje posluju u BiH

Aktuelnosti Forbes BiH 25. jun 2024. 13:54
featured image

25. jun 2024. 13:54

U Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu je više od 30 kompanija koje posluju u našoj zemlji potpisalo dokument o Principima poslovnog integriteta. Ovaj događaj je organizirala Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) u saradnji sa Centrom za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE).

U principima, na koje su se kompanije obavezale da će ih u svom daljem poslovanju poštovati fokus je stavljen na etičko i transparentno poslovanje. U praksi, ove kompanije će poštujući zakone BiH izbjegavati svjesno pomaganje bilo kojoj trećoj strani u kršenju bilo kojeg zakona BiH, kompanije će nastojati poštovati ​​svoje ugovorne odgovornosti, kao treće načelo navodi se da će slijediti zakone o poštenom tržišnom nadmetanju, kompanije će također prema drugim partnerima odnositi pošteno, s poštovanjem i dobrim namjerama, te neće sarađivati ​​s osobama i firmama na popisima sankcioniranih (OFAC, EU Sanctions map, UN list).

Kada kompanija, navodi AmCham BiH, jasno i transparentno komunicira svoje etičke standarde, može povećati povjerenje među zaposlenicima, kao i povjerenje klijenata, partnera i drugih vanjskih saradnika, a povjerenje je ključno za dugoročni uspjeh i ugled firme.

Među kompanijama koje su članice ovog sporazuma su: Addiko Bank d.d. Sarajevo, Adriatic Metals BH, Artco Group, AS Holding, Authority Partners, BS Telecom Solutions, Carlsberg BH, Comtrade System Integration, Erkona, Ernst & Young, Euro-Express, Hemofarm, Hercegovinalijek, Lanaco, Logosoft, Medical, MKF Lider, NET CONSULTING, NewCold Metal Construction, Nova Banka a.d. Banja Luka, Orbico, Penny Plus, PwC, Roaming Networks, Roche, Teknoxgroup BH, Telemach BH, TMD Group, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, BH Legal i ZIRA.

Također, s Agencijom za javne nabavke u BiH je potpisan memorandum o saradnji, koji će osigurati ne samo implementaciju etičkih standarda u javnim nabavkama, već će vodič koji će za ovu svrhu biti urađen, detaljno približiti kako se primjenjuju određene odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH, šta je sukoba interesa, kako provjeriti ponuđača, kako se odvija proces isključenja učesnika iz procesa javnih nabavki i slično.