Hercegovina će dobiti 20 novih solarnih elektrana, gradit će ih firma u vlasništvu Tibre-Pacifik iz Kiseljaka koja je dobila koncesiju na 30 godina

BIZNIS Forbes BiH 15. maj 2024. 14:04
featured image

15. maj 2024. 14:04

Više od 20 novih solarnih elektrana gradit će se na području Hercegovine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona samo je kompaniji ECO-WAT iz Kiseljaka, koja je u vlasništvu Dejana Brankovića i kompanije Tibra-Pacifik, dodijelila koncesije za  izgradnju nekoliko solarnih elektrana. Kako piše solarno.net, koncesije su dodiljene na period od 30 godina, za veće elektrane jednokratna koncesijska naknada iznosi nešto više od 20,000,00 KM, a za manje se kreće od 3.000,00 KM. 

Nadalje se navodi kako je jedna koncesija dodijeljena za elektrane C3, C4 i C5, sve tri instalirane snage 4.999,20  kW, te D5, D6, D7, D8 i D9, svih pet instalirane snage 999 kW, te E1, E2 i E3, sve tri instalirane snage 999  kW.

Solarne elektrane će se graditi na lokalitetu Trijebanj i Pješivac u Općini Stolac. Također, izdana je koncesija za izgradnju elektrana B2, B3, B4 i B5, sve četiri instalirane snage 4,999,20  kW, potom C2 instalirane snage 4,999,20  kW, kao i D3, D4, E4 i E5, sve instalirane snage 999 kW, na lokalitetima Trijebanj i Crnići.

Osim navedenoj firmi koja je do sada gradila stambene zgrade, najviše u Kantonu Sarajevo, Vlada HNK koncesije je dosijelila i firmi Elektro-Jurić za izgradnju FNE Jurić 1/150 instalisane snage 150  kW na krovu poslovnog objekta u Rodoču kod Mostara.

Firma Tibra – Pacific osnovana je 2003. godine privatnim kapitalom i od tada je realizovala najviše projekata visokogradnje, naročito u Kantonu Sarajevo, u kojem je po ovoj firmi nazvano nekoliko izgrađenih stambenih naselja.